19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ކެޓްރީނާ ބެޑް ރެސްޓްގައި

  • އަނިޔާވީ ކަނދުރާ މައްޗަށް ބަރު އެއްޗެއް ޗެއްޓިގެން
  • މިދުވަސްކޮޅު ހެލިފެލިވެ އެއްވެސް ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވަނީ ބުނެފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ކެޓްރީނާ ކައިފް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ކެޓްރީނާ ކައިފް އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދަނިކޮށް ކެޓްރީނާއަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ ސެޓްގައި ކެޓްރީނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ކަނދުރާ މައްޗަށް ބަރު އެއްޗެއް ވެއްޓިގެންނެވެ.

 

ކެޓްރީނާގެ ކަނދުރާއާއި ބުރަކައްޓަށް އަނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށްފަހު އޭނާ ބެޑްރެސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ލަފާ ދީފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މިދުވަސްކޮޅު ހެލިފެލިވެ އެއްވެސް ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އަނޫރާގް ބަސޫ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގައި ކެޓްރީނާ އާއި އެކު ލީޑްރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބި ވެރިޔާ ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ.

 

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ގެ 7 ވަނަ ދުވަހު "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ކެޓްރީނާ ދެން މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަލްމާން ޚާން އާއި އެކު "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގައެވެ.

 

އަދި ރަންބީރު ކަރޫރް ދަނީ ސަންޖޭދަތުގެ ހަޔާތުހެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރުކުރާ ފިލްމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް