21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

  • ފަރުވާދޭން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ  އަންގާރަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  7. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ -- ގޫގުލް

.

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް އައިޝްވަރިއާ ރާއީ ބައްޗަންގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނަރާޖް ރާއީގެ ބަލި ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

 

އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން  މުމްބާއީގެ ލަލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ  އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އައިޝްވާރިއާގެ ބައްޕަގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމީތާބު ބައްޗަންވެސް ވަނީ ކްރިޝްނަރާޖް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އެވެ.

 

އެފަހަރު އެޑްމިޓް ކުރުމުން ދުބާއީއަށް ޗުއްޓީއަށް ގޮސް ހުރި އައިޝްވާރިއާ ވަނީ ދަތުރު ކުރުކޮށްލުމަށް ފަހު އިންޑިއާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

Top of Form

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް