14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބޮލީވުޑް

އައިޝްވަރިޔާގެ ބައްޕަގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

  • ފަރުވާދޭން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ  އަންގާރަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ -- ގޫގުލް

.

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް އައިޝްވަރިއާ ރާއީ ބައްޗަންގެ ބައްޕަ ކްރިޝްނަރާޖް ރާއީގެ ބަލި ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

 

އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން  މުމްބާއީގެ ލަލަވަތީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ  އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އައިޝްވާރިއާގެ ބައްޕަގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް އެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމީތާބު ބައްޗަންވެސް ވަނީ ކްރިޝްނަރާޖް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެވެ.

 

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ކްރިޝްނަރާޖް ބަލިވެގެން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އެވެ.

 

އެފަހަރު އެޑްމިޓް ކުރުމުން ދުބާއީއަށް ޗުއްޓީއަށް ގޮސް ހުރި އައިޝްވާރިއާ ވަނީ ދަތުރު ކުރުކޮށްލުމަށް ފަހު އިންޑިއާއަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކައިރިއަށް ގޮސްފައެވެ.

Top of Form

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް