14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ފަރަންސޭސި އިންތިހާބު

ފަރަންސޭސި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ބަރަހަނާކޮށް ކެމްޕޭނަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އޮޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ސިންޑީ ލީ އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ކުރިއަރުވަން
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 10 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 06:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  5. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  6. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  7. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި
  8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ޕްލެޝަރ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ސިންޑީ ލީ -- އެލްސީއައި

ކުރިއަށް އޮތް ފަރަންސޭސި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ޕްލެޝަރ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ސިންޑީ ލީ، ބަރަހަނާކޮށް ކެމްޕޭނަށް ނުކުމެގެން އުޅެނިކޮށް ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އިހުތިޖާޖު ކުރާ މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ވެއެވެ. ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި ފެމެން ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓިވިސްޓުން ބަރަހަނާކޮށް ނުކުމެ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ސިންޑީ ލީ އަކީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އޭނާ ތަމްސީލު ކުރާ ޕްލެޝަރ ޕާޓީގެ ލީޑަރުވެސް މެއެވެ.

ސިންޑީ ލީ ތާއީދު ހޯދުމަށް ގެންގުޅޭ ޝިއާރަކީ، ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި އަށަގަނެފައިވާ ކަރަޕްޝަންއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިތުރުކުރުމެވެ. ބަރަހަނާކޮށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ސަބަބަކީ އޭނާގެ ކެމްޕޭންގެ ޝިއާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންޓު ވުން ހާމަކޮށް ދިނުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެއެވެ.

"އޮޕަރޭޝަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ" ގެ ނަމުގައި ހުސްގަޔާ ނުކުމެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ، ޕެމްފްލެޓް ބަހާ، ކެމްޕޭން ކުރަމުންދަނިކޮށް ތިރީހަކަށް ރަޔަޓް ފުލުހުން ސިންޑީ ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާގެ ޕާޓީން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ސިންޑީ އޭނާގެ ޕްލެޝަރ ޕާޓީ އުފެއްދީ 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި މިއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އޭނާ ނުކުތް ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ފަހަރަކު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވުމަށް ފަރަންސޭސި ގާނޫނު ބުނާ އިންތިޚާބުވެފައިވާ 500 މީހުންގެ ސޮއި އޭނާއަށް ހޯދޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ހޯދުނީ 224 ސޮއެވެ. މި ފަހަރު އަދި އެންމެ ސޮޔެއްވެސް ނުހޯދޭ ކަމަށް ވެއެވެ.

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ ފްރޭންކޮއި ފިލޮން އާއި މެރިން ލެ ޕެން ގެ ކެމްޕޭނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިޔަނި އެޅިފައިވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ތަކެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ގައެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް މެޖޯރިޓީ ނުހޯދިއްޖެނަމަ 2 ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މެއި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް