13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ކަރަން ޖޯހަރު

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފި

  • ކަރަން އަށް ލިބިފައި ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި
  8. ޚަޝޯގީ އެންމެ ފަހުންބުނީ އޭނާ ހާސްވަނީއޭ: ރިޕޯޓަރެއް


ކަރަން ޖޯހަރު -- ގޫގުލް

 

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފިއެވެ.

މުމްބާއީގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބޫ އަޒްމީ ވަނީ ކަރަން އަށް މަލާމަތްކޮށް ޖޯކު ޖަހާފައި އެވެ.

އަޒްމީ ބުނީ ކަރަން ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމުން އޭގެ މާނައަކީ އޭނާ ހުރީ އިންނާނެ މީހަކު ނުވެފައި ކަމަށެވެ. މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނުވަތަ މާނައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމަށްވުރެ  މަގުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އުޅޭ ހަތަރު ވަރަކަށް ކުއްޖަކު ގެންގޮސްގެން ދަރިންނަށް ހަދައިގެން ބެލިއަސް މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޒްމީ ބުނެފައިވެފައިވެ އެވެ. އަދި ކަރަންގެ އެ އަމަލީ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޒްމީ ބުނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިއަކު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އޭނާ ބައިވެރިއަކު ނުހޯދުމަކީ ނުވަތަ ނެތުމަކީ ކަރަންގެ ގައިގަ ހުންނަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެވާހަކަތައްވެސް އެމީހަކާ ހިއްސާ ކުރެވިދާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް އަޒްމީ ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދައިގެން ކަރަން ޖޯހަރު ބޮޑު ޑްރާމާއެއް ކުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރޮގޭޓު ކުރުމަކީ އެހެން އަންހެނެއްގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމެވެ. އާންމުކޮށް އިންޑިއާ ތަރިން ސަރޮގޭޓް ކޮށްގެން ކުދިން ހޯދަނީ މަޝްހޫރު އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލިވެ އިނުމުން އަންނާނެ ބަދަލުގެ ސަބަބުންނާއި ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް