18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ކަރަން ޖޯހަރު

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފި

  • ކަރަން އަށް ލިބިފައި ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ކަރަން ޖޯހަރު -- ގޫގުލް

 

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފިއެވެ.

މުމްބާއީގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބޫ އަޒްމީ ވަނީ ކަރަން އަށް މަލާމަތްކޮށް ޖޯކު ޖަހާފައި އެވެ.

އަޒްމީ ބުނީ ކަރަން ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމުން އޭގެ މާނައަކީ އޭނާ ހުރީ އިންނާނެ މީހަކު ނުވެފައި ކަމަށެވެ. މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނުވަތަ މާނައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމަށްވުރެ  މަގުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އުޅޭ ހަތަރު ވަރަކަށް ކުއްޖަކު ގެންގޮސްގެން ދަރިންނަށް ހަދައިގެން ބެލިއަސް މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޒްމީ ބުނެފައިވެފައިވެ އެވެ. އަދި ކަރަންގެ އެ އަމަލީ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޒްމީ ބުނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިއަކު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އޭނާ ބައިވެރިއަކު ނުހޯދުމަކީ ނުވަތަ ނެތުމަކީ ކަރަންގެ ގައިގަ ހުންނަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެވާހަކަތައްވެސް އެމީހަކާ ހިއްސާ ކުރެވިދާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް އަޒްމީ ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދައިގެން ކަރަން ޖޯހަރު ބޮޑު ޑްރާމާއެއް ކުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރޮގޭޓު ކުރުމަކީ އެހެން އަންހެނެއްގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމެވެ. އާންމުކޮށް އިންޑިއާ ތަރިން ސަރޮގޭޓް ކޮށްގެން ކުދިން ހޯދަނީ މަޝްހޫރު އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލިވެ އިނުމުން އަންނާނެ ބަދަލުގެ ސަބަބުންނާއި ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް