19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ކަރަން ޖޯހަރު

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފި

  • ކަރަން އަށް ލިބިފައި ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ކަރަން ޖޯހަރު -- ގޫގުލް

 

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމުން ކަރަން ޖޯހަރަށް ސިޔާސީ ލީޑަރެއް މަލާމާތް ކޮށްފިއެވެ.

މުމްބާއީގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ސަމާޖްވާދީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބޫ އަޒްމީ ވަނީ ކަރަން އަށް މަލާމަތްކޮށް ޖޯކު ޖަހާފައި އެވެ.

އަޒްމީ ބުނީ ކަރަން ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމުން އޭގެ މާނައަކީ އޭނާ ހުރީ އިންނާނެ މީހަކު ނުވެފައި ކަމަށެވެ. މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ސަރޮގަސީ ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނުވަތަ މާނައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ދަރިން ހޯދުމަށްވުރެ  މަގުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އުޅޭ ހަތަރު ވަރަކަށް ކުއްޖަކު ގެންގޮސްގެން ދަރިންނަށް ހަދައިގެން ބެލިއަސް މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޒްމީ ބުނެފައިވެފައިވެ އެވެ. އަދި ކަރަންގެ އެ އަމަލީ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަޒްމީ ބުނީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބައިވެރިއަކު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު އޭނާ ބައިވެރިއަކު ނުހޯދުމަކީ ނުވަތަ ނެތުމަކީ ކަރަންގެ ގައިގަ ހުންނަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އެވާހަކަތައްވެސް އެމީހަކާ ހިއްސާ ކުރެވިދާނެ ކަން ފާހަގަކޮށް އަޒްމީ ސަރޮގަސީގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދައިގެން ކަރަން ޖޯހަރު ބޮޑު ޑްރާމާއެއް ކުޅެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރޮގޭޓު ކުރުމަކީ އެހެން އަންހެނެއްގެ އެހީގައި ކުދިން ހޯދުމެވެ. އާންމުކޮށް އިންޑިއާ ތަރިން ސަރޮގޭޓް ކޮށްގެން ކުދިން ހޯދަނީ މަޝްހޫރު އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލިވެ އިނުމުން އަންނާނެ ބަދަލުގެ ސަބަބުންނާއި ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް