25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޭގަމް ޖާން

"ބޭގަމް ޖާން" ސެންސަރުކޮށްފައި ވަނީ އާދައިގެ މިންވަރަކަށް: މުކެރްޖީ

  • މިއީ ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނާސި ގެއެއްގެ ވާހަކަ
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އަންނަ މަހު ރިޒީލްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" -- ގޫގުލް

އަންނަ މަހު 14ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" އާ މެދު ސެންސަރު ބޯޑުން އަމަލުކުރި ގޮތުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަހޭޝް ބަޓް އާއި ސްރިޖިތު މުކެރްޖީ ބުނެފިއެވެ.

ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނީ ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ސެންސަރު ބޯޑުން "ބޭގަމް ޖާން" އަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ކުރިން ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ބައެއް ބަސްތައް ކަނޑާލާފައި ނުވާ ކަން އެ މީހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މުކެރްޖީ ބުނީ ފިލްމުގެ ގޮތުންނާއި ފިލްމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ބައެއް ތަންތަންކޮޅު ސެންސަރު ބޯޑުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެ ބަސްތަކާއި ތަންތަންކޮޅަކީ އެހެން ފިލްމެއް ނަމަ ސެންސަރު ކުރާނެ ބައިތަކެއް ކަމަށެވެ. ފިލްމު ސެންސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރުމުން މުކެރްޖީ ބުނީ "ދެން އާދައިގެ ގޮތެއް" ކަމަށެވެ.

މުކެރްޖީ އާއި މަހޭޝް ބަޓް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ނޭޝަނަލް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މުކެރްޖީ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ތަފާތު ރޯލުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ވިދްޔާ ބާލަންގެ މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނު ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ހުންނަ ނާސި ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. މި ގެ އެއްފަޅި އިންޑިއާގައި ހުންނަ އިރު އަނެއް ފަޅި ހުންނަނީ ޕާކިސްތާނުގައެވެ. މިއީ ބެންގާލް ޑްރާމާއެއް ކަމަށްވާ "ރާޖްކަހާނީ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ މުހިންމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ އިތުރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހް އާއި، ވިވެކް މުޝްރާން، ޗަންކީ ޕާންޑޭ، ޕޫނަމް ސިންގް ރާޖްޕޫތު، ރިދީމާ ތިވާރީ، ފްލޯރާ ސައިނީ، ޕްރިޔަންކާ ސަތިއާ، މިޝްތީ ޗަކްރޮބަތީ، ސުމިތު ނިޖާވަން، ޕްރިތިބާޝް އަދި ރާޖޭޝް ޝަރްމާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް