18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޭގަމް ޖާން

"ބޭގަމް ޖާން" ސެންސަރުކޮށްފައި ވަނީ އާދައިގެ މިންވަރަކަށް: މުކެރްޖީ

  • މިއީ ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ނާސި ގެއެއްގެ ވާހަކަ
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


އަންނަ މަހު ރިޒީލްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" -- ގޫގުލް

އަންނަ މަހު 14ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" އާ މެދު ސެންސަރު ބޯޑުން އަމަލުކުރި ގޮތުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މަހޭޝް ބަޓް އާއި ސްރިޖިތު މުކެރްޖީ ބުނެފިއެވެ.

ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނީ ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް ސެންސަރު ބޯޑުން "ބޭގަމް ޖާން" އަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ކުރިން ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ބައެއް ބަސްތައް ކަނޑާލާފައި ނުވާ ކަން އެ މީހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މުކެރްޖީ ބުނީ ފިލްމުގެ ގޮތުންނާއި ފިލްމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ބައެއް ތަންތަންކޮޅު ސެންސަރު ބޯޑުން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް އެ ބަސްތަކާއި ތަންތަންކޮޅަކީ އެހެން ފިލްމެއް ނަމަ ސެންސަރު ކުރާނެ ބައިތަކެއް ކަމަށެވެ. ފިލްމު ސެންސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތާ މެދު ސުވާލުކުރުމުން މުކެރްޖީ ބުނީ "ދެން އާދައިގެ ގޮތެއް" ކަމަށެވެ.

މުކެރްޖީ އާއި މަހޭޝް ބަޓް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ "ބޭގަމް ޖާން" ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ނޭޝަނަލް އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މުކެރްޖީ އެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ތަފާތު ރޯލުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ވިދްޔާ ބާލަންގެ މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނު ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ހުންނަ ނާސި ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. މި ގެ އެއްފަޅި އިންޑިއާގައި ހުންނަ އިރު އަނެއް ފަޅި ހުންނަނީ ޕާކިސްތާނުގައެވެ. މިއީ ބެންގާލް ޑްރާމާއެއް ކަމަށްވާ "ރާޖްކަހާނީ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ މުހިންމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ އިތުރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ނަސީރުއްދީން ޝާހް އާއި، ވިވެކް މުޝްރާން، ޗަންކީ ޕާންޑޭ، ޕޫނަމް ސިންގް ރާޖްޕޫތު، ރިދީމާ ތިވާރީ، ފްލޯރާ ސައިނީ، ޕްރިޔަންކާ ސަތިއާ، މިޝްތީ ޗަކްރޮބަތީ، ސުމިތު ނިޖާވަން، ޕްރިތިބާޝް އަދި ރާޖޭޝް ޝަރްމާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް