21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އައިޝްވާރިއާ ރާއި

އިއްފާގައި އައިޝްވާރިއާއަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް

  • މި ފިލްމުން އައިޝްވާރިއާއަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަން -- ގޫގުލް

ރީތީގެ ރާނީ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަޠަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަންއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އެންޑް އެވޯޑްސް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ (އިއްފާ) އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އައިޝްވާރިއާއަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ، ސަރަބްޖިތު ސިންގ ގެ ޙަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" ގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ، ދަލްބީރް ކޯރްގެ ރޯލުންނެވެ.

އޮމަންގް ކުމާރް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" އަކީ، ޕާކިސްތާނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވި މައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1991 ވަނަ އަހރު މަރަން ޙުކުމް ކުރި އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމުގައި ސަރަބްޖީތު ސިންގްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ދައްކައިދެނީ ސަރަބްޖީތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިއިލާއިންނާއި ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ދަލްބީރު ކުރާ މަސައްކަތާއި، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ސަރަބްޖީތުގެ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ލަސްކުރަމުން ދިޔަ ގޮތާއި، 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަލުގައި ސަރަބްޖީތަށް ދިން ހަމަލާގައި އޭނާ މަރުވެގެން ދިޔަގޮތެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 5 އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި އައިޝްވާރިއާގެ ހުނަރާއި މެދު ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ، އޭނާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް