21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އައިޝްވާރިއާ ރާއި

އިއްފާގައި އައިޝްވާރިއާއަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް

  • މި ފިލްމުން އައިޝްވާރިއާއަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަން -- ގޫގުލް

ރީތީގެ ރާނީ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަޠަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަންއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އެންޑް އެވޯޑްސް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ (އިއްފާ) އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އައިޝްވާރިއާއަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ، ސަރަބްޖިތު ސިންގ ގެ ޙަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" ގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ، ދަލްބީރް ކޯރްގެ ރޯލުންނެވެ.

އޮމަންގް ކުމާރް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" އަކީ، ޕާކިސްތާނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވި މައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1991 ވަނަ އަހރު މަރަން ޙުކުމް ކުރި އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމުގައި ސަރަބްޖީތު ސިންގްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ދައްކައިދެނީ ސަރަބްޖީތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިއިލާއިންނާއި ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ދަލްބީރު ކުރާ މަސައްކަތާއި، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ސަރަބްޖީތުގެ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ލަސްކުރަމުން ދިޔަ ގޮތާއި، 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަލުގައި ސަރަބްޖީތަށް ދިން ހަމަލާގައި އޭނާ މަރުވެގެން ދިޔަގޮތެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 5 އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި އައިޝްވާރިއާގެ ހުނަރާއި މެދު ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ، އޭނާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް