23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އައިޝްވާރިއާ ރާއި

އިއްފާގައި އައިޝްވާރިއާއަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް

  • މި ފިލްމުން އައިޝްވާރިއާއަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަން -- ގޫގުލް

ރީތީގެ ރާނީ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަޠަލާ އައިޝްވާރިއާ ރާއި ބައްޗަންއަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް އެންޑް އެވޯޑްސް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާ (އިއްފާ) އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

އައިޝްވާރިއާއަށް މި އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ، ސަރަބްޖިތު ސިންގ ގެ ޙަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" ގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ، ދަލްބީރް ކޯރްގެ ރޯލުންނެވެ.

އޮމަންގް ކުމާރް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ސަރްބްޖީތު" އަކީ، ޕާކިސްތާނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވި މައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 1991 ވަނަ އަހރު މަރަން ޙުކުމް ކުރި އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމުގައި ސަރަބްޖީތު ސިންގްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ދައްކައިދެނީ ސަރަބްޖީތު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިއިލާއިންނާއި ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ދަލްބީރު ކުރާ މަސައްކަތާއި، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ސަރަބްޖީތުގެ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުނުކޮށް ލަސްކުރަމުން ދިޔަ ގޮތާއި، 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަލުގައި ސަރަބްޖީތަށް ދިން ހަމަލާގައި އޭނާ މަރުވެގެން ދިޔަގޮތެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 5 އަހަރަށް ފަހު އެނބުރި ބޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި އައިޝްވާރިއާގެ ހުނަރާއި މެދު ޔަޤީންކަން އިތުރުވެ، އޭނާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް