23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އުރުުދުން

އުރުދުންގައި 15 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި

  • ދަންޖައްސައި މަރާލި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވި 10 މީހަކާއި އެހެނިހެންް ބޮޑެތި ކުށްތައް ސާބިތުވި ފަސް މީހެއް
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 19:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަގްދާދުގައި ހުންނަ އުރުދުންގެ އެމްބަސީއަށް 2003 ގައި ހަމަލާ ދިން މީހުން ހިމެނޭ -- ގޫގުލް

އެކި ކުށްކުށުގައި އުރުދުންގައި މެރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ 15 މީހަކު ދަންޖައްސައިގެން ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފިއެވެ.

ދަންޖައްސައި މަރާލި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވި 10 މީހަކާއި އެހެނިހެންް ބޮޑެތި ކުށްތައް ސާބިތުވި ފަސް މީހެކެވެ.

މި މީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފައި ވަނީ ވެރިރަށް އައްމާންގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ޖަލެއްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށްވާއިރު، މި އެންމެންނަކީ ވެސް އުރުދުންގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އުރުދުންގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 2006 އިން 2014 އާ ދެމެދު އޮތީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އުރުދުން އިން މަރުގެ ހުކުމް އަލުން ތަންފީޒު ކުރަން ފެށީ ކުށްތައް ގައުމުގައި ގިނަވަމުން ދިޔުމާއި އަދި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފަދަ ހަނގުރާމަވެރި ގްްރޫޕްތަކުގެ ބިރުވެރިކަން ގައުމަށް ބޮޑުވަމުން ދިޔުމެވެ.

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރި މީހުންގެތެރޭގައި ބަގްދާދުގައި ހުންނަ ޖޯޑަންގެ އެމްބަސީއަށް 2003 ގައި ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުކުމް ކުރި މީހުންނާއި، ޖޯޑަންގެ ވެރިރަށް އައްމާންގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ރޯމަން އެމްފިތިއޭޓަރެއްގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމަލާދިން މީހުންނާއި އަދި 2016 ގައި ބަގާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ތިބި އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ޖޯޑަންގައި 15 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ވަނީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް