22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

ތުރުކީއަށް ވެއްޓުނު ޖެޓަކުން ޕައިލެޓް ދިރި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

  • ބޯޓް ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ
  • ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓްވަނީ ފުންމާލާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ވެއްޓިފައިވާ ޖެޓްގެ ބައެއް، -- ބީބީސީ

ތުރުކީއާ ސީރިޔާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް ވެއްޓުނު ސީރިޔާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ޕައިލެޓް ދިރިހުއްޓާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައި ވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ދެކުނަށް މި ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓްވަނީ ފުންމާލާފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މައިބަދައިގައި ރެނދު ލީ ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހުން ހަމަލާދީ ބޯޓު ވައްޓާލީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީރިޔާގެ ސަރުކާރުން އެކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް މިޝަންއެއްގައި ފޮނުވި ޖެޓަކާ ގުޅުން ކެނޑުނު ކަމަށް ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓީވީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ތުރުކީގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ އަނަދޮލޫ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނުވަ ގަޑިއިރު ވަންދެން ހޯދުމަށް ފަހު ޕައިލެޓް ފެނުނުއިރު އޭނާވ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ.

އޮފިޝަލުން ހަމައެކަނި ހާމަކުރީ އޭނާއަކީ ސީރިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މެހްމަތު ސުފްހާން ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބް ނޫރެއްތީން ކެނިކްލީ ވިދާޅުވީ ބޯޓް އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ އިމަށް ވެއްޓެން ދިމާވީ ކިހިނެއް ކީއްވެ ތޯ އަދި ކުރިޔަށް ގެންދިއައީ ކޮން މިޝަންއެއްތޯ އޮފިޝަލުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަޓޭގެ ގަވަރނަރ ވިދާޅުވީ ޕައިލެޓް އަނބުރާ ސީރިއާއަށް ފޮނުވާނެ ކަން ނިންމާނީ ހާދިސާގެ ތަފްސީލު ލިބުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް