23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

ތުރުކީއަށް ވެއްޓުނު ޖެޓަކުން ޕައިލެޓް ދިރި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

  • ބޯޓް ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ
  • ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓްވަނީ ފުންމާލާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 18:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ވެއްޓިފައިވާ ޖެޓްގެ ބައެއް، -- ބީބީސީ

ތުރުކީއާ ސީރިޔާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް ވެއްޓުނު ސީރިޔާގެ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ޕައިލެޓް ދިރިހުއްޓާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައި ވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ދެކުނަށް މި ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓްވަނީ ފުންމާލާފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މައިބަދައިގައި ރެނދު ލީ ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫނެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ހަނގުރާމަވެރިން ބުނެފައިވަނީ އެ މީހުން ހަމަލާދީ ބޯޓު ވައްޓާލީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީރިޔާގެ ސަރުކާރުން އެކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް މިޝަންއެއްގައި ފޮނުވި ޖެޓަކާ ގުޅުން ކެނޑުނު ކަމަށް ސީރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓީވީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ތުރުކީގެ ދައުލަތުގެ ނޫސް އެޖެންސީ އަނަދޮލޫ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނުވަ ގަޑިއިރު ވަންދެން ހޯދުމަށް ފަހު ޕައިލެޓް ފެނުނުއިރު އޭނާވ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ.

އޮފިޝަލުން ހަމައެކަނި ހާމަކުރީ އޭނާއަކީ ސީރިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއަކީ މެހްމަތު ސުފްހާން ނަމަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބް ނޫރެއްތީން ކެނިކްލީ ވިދާޅުވީ ބޯޓް އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ އިމަށް ވެއްޓެން ދިމާވީ ކިހިނެއް ކީއްވެ ތޯ އަދި ކުރިޔަށް ގެންދިއައީ ކޮން މިޝަންއެއްތޯ އޮފިޝަލުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަޓޭގެ ގަވަރނަރ ވިދާޅުވީ ޕައިލެޓް އަނބުރާ ސީރިއާއަށް ފޮނުވާނެ ކަން ނިންމާނީ ހާދިސާގެ ތަފްސީލު ލިބުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް