20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް" ޓުއާ ގެ ޝޯތައް މިފަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ނިއުޒިލެންޑްގައި!

  • ސަލްމާންގެ މި ޓުއާގައި މަޝްހޫރު އެހެން ބައެއް ތަރިން ވެސް ބައިވެރިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


"ދަބަންގަ" ޓުއާގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓަރ ސަލްމާން ޚާން "ދަބަންގް"ގެ ނަމުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ޓުއާގެ ތަފްސީލްތައް އޭނާ ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ސަލްމާން އޭނާގެ ފޭނުނާ ބައްދަލުކޮށް، ބާއްވަމުންދާ މި ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ޓުއާގައި ޝޯ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮސްޓަރޭލިޔާ އަދި ނިއުޒިލޭންޑްގައެވެ.

 

އަންނަ މަހު ފަށާ މި ޓުއާގައި ބައިވެރިވާ މަޝްހޫރު ސެލްބްރިޓީންގެ ތެރޭގައި ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، ބިޕާޝާ ބާސޫ އަދި މަނިޝް ޕައުލް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަލްމާންގެ ފިލްމް "ޖައި ހޯ" ގެ ބަތަލާ ޑެއިޒީ ޝާހް ވެސް ބައިވެރި ވެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ޕްރަބޫ ދޭވާ ވެސް މި ޝޯގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސަލްމާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަލްމާން ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުގައި އޭނާވަނީ ޓުއާ ގެ ފުލް ޝެޑިއުލް ލިއެފައެވެ. އަދި މި ޕޯސްޓަރުގެ ކެޕްޝަނަކަށް "ގެޓް ރެޑީ ފޯ ދަބަނގް ޓުއާ" މިހެން ލިޔެފައި ވެއެވެ.

 

"ދަ ޗޮކްލެޓް ރޫމް" ކިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏަކުން އިންތިޒާމް ކުރާ މި ޝޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް