17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ކަރަން ޖޯހަރަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

  • ކަރަން އަށް ދެ ކުދިން ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓް މަންމަ އެއް މެދުވެރިކޮށް
  • އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ރޫހީ" އަދި ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ޔަޝް"
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 12:47 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކަރަން ޖޯހަރު -- އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ ކަރަން ޖޯހަރަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ކަރަން އަށް ސަރޮގޭޓް މަންމަ އެއް މެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވަނީ ދެ ޖިންސުގެ ދެ ކުދިންނެވެ.

 

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު މި ދެކުދިން ދުނިޔެއަށް އުފަން ވެފައިވަނީ ޝާހުރުކް ޚާންގެ ތިންވަނަ ދަރިފުޅު  "އަބްރަހަމް" ވެސް ސަރޮގޭޓް މަންމަ އެއް މެދުވެރިކޮށް އުފަންވި  މުމްބާއީގައި ހުންނަ މަސްރާނީ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ.

 

ދެކުދިން ލިބުނުކަން ޔަގީންކޮށްދީ ކަރަން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ރޫހީ" އަދި ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ "ޔަޝް" ކަމަށެވެ.

މި ދެ ކުދިން އުފަންވެފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އުމުރުން 44 ގެ ކަރަން ބުނެފައިވަނީ މިއީ  އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އުފާ ކަމަށާއި ބައްޕަ އެއްގެ ވާޖިބު އާދާކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން ތައްޔާރަށްހުރި ކަމަށެވެ.

 

ކަރަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ނަންދީފައި މިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޔަޝް ޖޯހަރުގެ ނަމުންނެވެ.

 

ކަރްނަ ބުނެފައިވަނީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އޭނާގެ މަންމަގެ އަޅާލުމައި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

"ކުޗްކުޗް ހޯތާހޭ، "މައި ނޭމް އިޒް ޚާން" އަދި މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް "އެއި ދިލްހޭ މުޝްކިލް" އުފައްދާފައިވާ ކަރަން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޭނާއަށް އެންމެ މުހިންމީ ދަރިން ކަމަށާއި މަސައްކަތާއި އެހެނިހެން ކަންކަން އަންނާނީ އެކުދިންގެ ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

 

ބަޔާން ނިންމާލަމުން  ކަރަން ވަނީ އެނާގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިން ސަރޮގޭޓް މަންމަ އާއި  ޑޮކްޓަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް