21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އޭއެޗް ބްރަދާސް

އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  • މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 03:19 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުން -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިފިހާރަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުޅުވައިދެއްވީ އޭއެޗްބަރަދާސްގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެދްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސަނީމް ހުސެއިން އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭއެޗްބްރަދާސްގެ މެނޭޖަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް ކަމަށާއި މިފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ދޮންނަ މެޝިނެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނެއް، ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އެއް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

މި ފިހާރައިންވެސް އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ހުރިހާ ފިހާއަކުން ލިބޭ ހާޑްވެއަރ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް