17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އޭއެޗް ބްރަދާސް

އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  • މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 03:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުން -- ފޭސްބުކް

މަޝްހޫރު އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިފިހާރަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުޅުވައިދެއްވީ އޭއެޗްބަރަދާސްގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެދްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސަނީމް ހުސެއިން އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭއެޗްބްރަދާސްގެ މެނޭޖަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް ކަމަށާއި މިފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ދޮންނަ މެޝިނެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނެއް، ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އެއް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

މި ފިހާރައިންވެސް އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ހުރިހާ ފިހާއަކުން ލިބޭ ހާޑްވެއަރ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް