14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:45

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް

ލަންކާއަށް ދަތުރުތައް މޯލްޑިވިއަންއިން ފަށަނީ

  • ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ލަންކާއަށް ފަށާ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 20:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ލަންކާ އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން -- ޓްވިޓަރ

ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ދަތުރު ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ހެޑް އޮފް ފެލިސިޓީސް އަލީ ނަޝާތު ވިދާޅުވީ، ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ސްރީ ލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ ދަތުރުތައް ފެތުރުމުގައި އަދި ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކަމުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ތާރީހެއް ބުނަން އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޒަމީރުގެ އަރިހުގައި، ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޒާހިޔާ ޒަރީރައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަބްދުލް ހާރިސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑާއގަންނަވާފަ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން އެންމެ ފަހުން ލަންކާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް