12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލް

ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލް އޮބާމާ އަޑެއް ނާއްސަވާ:ތަރުޖަމާނު

  • ޓްރަމްޕްވަނީ އޮބާމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސް އޮބާމާ ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލްތައް އަޑުއެހުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަމުރުކުރެއްވި ކަމަށް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް އޮބާމާގެ ތަރުޖަމާނު ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކެވިން ލުވިސް ވިދާޅުވީ އޮބާމާ ނުވަތަ ވައިޓް ހައުސްގެ އެހެން އޮފިޝަލެއް ނަމަވަސް އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ފާރަލުމަށް އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި އޭނާ ކުރައްވާ ފޯން ކޯލްތައް ރައީސް އޮބާމާ އަޑުއައްސަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމުގެ އިތުރުން އެ ތުހުމަތު ތަކަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 

ލުވިސް ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮބާމާ ސަރުކާރުގެ އުސޫލަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިނިވަން އެއްވެސް ތަހުގީގަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮބާމާފެ ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހުންނެވި އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ތަގުރީރުތައް ލިޔުއްވި ބެން ރޯޑްސްވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ އެއްވެސް ރައީސްއަކަށް ފޯން ކޯލް އަޑުއެހުމަށް އަމުރު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓްރަމްއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އެފަދަ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ފްލޮރިޑާގައި  އަމިއްލަފުޅު ރިޒޯޓްގައި ހުންނެވި ޓްރަމްޕްވަނީ އޮބާމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް