23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލް

ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލް އޮބާމާ އަޑެއް ނާއްސަވާ:ތަރުޖަމާނު

  • ޓްރަމްޕްވަނީ އޮބާމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  6. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  7. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
  8. އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި


ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްފަހު ރައީސް އޮބާމާ ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޯން ކޯލްތައް އަޑުއެހުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަމުރުކުރެއްވި ކަމަށް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް އޮބާމާގެ ތަރުޖަމާނު ދޮގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކެވިން ލުވިސް ވިދާޅުވީ އޮބާމާ ނުވަތަ ވައިޓް ހައުސްގެ އެހެން އޮފިޝަލެއް ނަމަވަސް އެމެރިކާގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ފާރަލުމަށް އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްވަނީ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި އޭނާ ކުރައްވާ ފޯން ކޯލްތައް ރައީސް އޮބާމާ އަޑުއައްސަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ވިދާޅުވުމުގެ އިތުރުން އެ ތުހުމަތު ތަކަށް ބާރުދޭ އެއްވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 

ލުވިސް ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮބާމާ ސަރުކާރުގެ އުސޫލަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސްއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިނިވަން އެއްވެސް ތަހުގީގަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮބާމާފެ ފޮރިން ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހުންނެވި އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ތަގުރީރުތައް ލިޔުއްވި ބެން ރޯޑްސްވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ އެއްވެސް ރައީސްއަކަށް ފޯން ކޯލް އަޑުއެހުމަށް އަމުރު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓްރަމްއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އެފަދަ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ފްލޮރިޑާގައި  އަމިއްލަފުޅު ރިޒޯޓްގައި ހުންނެވި ޓްރަމްޕްވަނީ އޮބާމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސިލްސިލާ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް