23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޗާންސެލާ އެންގެލާ މާކެލް

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

  • ޗާންސެލާ މާކެލް ވަނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް-ސީސީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 03:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޗާންސެލާ އެންގެލާ މާކެލް -- ގޫގުލް

ޖަރުމަނަށް ކުރައްވާ ދެދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިސްރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ޗާންސެލާ މާކެލް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް-ސީސީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލް މިސްރުގެ އިތުރުން ޓިއުނީޝިއާ އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލްގެ މިދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް ލީބިޔާއިން ޔޫރަޕަށް އަންނަމުންދާ ހިޖުރަވެރިން މަދުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 2015 އިން ފެށިގެން ޖަރުމަނުން ވަނީ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހިޖުރަވެރިން ބަލައިގެންފައެވެ. ޖަރުމަނު ވެފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ހިޖުރަވެރިންނަށް ހިމާޔަތްދިން ޔޫރަޕްގެ ގައުމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ވެސް ޗާންސެލާ މާކެލް އަށް ޖަރުމަނުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމުން ބޭރުވާ ހިޖުރަވެރިން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ އިންތައް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖަރުމަނުން ވަނީ، އެގައުމުގެ ހިމާޔަތަށް އެދުނު 700،000 މީހުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ރިކުއެސްޓް ގަބޫލު ނުކޮށްފައެވެ. އަދި 80،000 މީހަކު ވަނީ ޑިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް