22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޗާންސެލާ އެންގެލާ މާކެލް

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް މިސްރަށް ވަޑައިގެންފި

  • ޗާންސެލާ މާކެލް ވަނީ މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް-ސީސީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 03:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޗާންސެލާ އެންގެލާ މާކެލް -- ގޫގުލް

ޖަރުމަނަށް ކުރައްވާ ދެދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިސްރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ޗާންސެލާ މާކެލް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް-ސީސީއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލް މިސްރުގެ އިތުރުން ޓިއުނީޝިއާ އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލްގެ މިދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް ލީބިޔާއިން ޔޫރަޕަށް އަންނަމުންދާ ހިޖުރަވެރިން މަދުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 2015 އިން ފެށިގެން ޖަރުމަނުން ވަނީ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ހިޖުރަވެރިން ބަލައިގެންފައެވެ. ޖަރުމަނު ވެފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ ހިޖުރަވެރިންނަށް ހިމާޔަތްދިން ޔޫރަޕްގެ ގައުމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ވެސް ޗާންސެލާ މާކެލް އަށް ޖަރުމަނުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޗާންސެލާ މާކެލްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމުން ބޭރުވާ ހިޖުރަވެރިން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ އިންތައް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖަރުމަނުން ވަނީ، އެގައުމުގެ ހިމާޔަތަށް އެދުނު 700،000 މީހުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ރިކުއެސްޓް ގަބޫލު ނުކޮށްފައެވެ. އަދި 80،000 މީހަކު ވަނީ ޑިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް