15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އިގްތިސާދީ މުރާޖާ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 2.9 މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ!

  • ޑިސެމްބަރު މަހު ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ 2.3 ފަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 03:22 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގެ ތަކެތީގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެމްއެމްއޭ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ އިގްތިސާދީ މުރާޖާ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން، އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާ އިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތާ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ 2.3 ޕަސެންޓްގަ އެވެ.

އަދި ޖެނުއަރީ މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 0.7 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ.

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކާޑާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް މައްޗައް ގޮސްފައިވުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

މިއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޭގެ ކުލި އިތުރުވެފައި ވުމަކީވެސް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.3 ޕަސެންޓްގައި ހުރި ނަމަވެސް 2017 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހު މި ރޭޓް ވަނީ 0.5 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަންޓު އަދި ސާނަވީ ތައުލީމުގެ އަގުތައް މައްޗައް ދިއުން ކަަމަށްވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގެ ތަކެތީގެ އަގު މަތިވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގަމުންދިއަ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލާފައިވަނިކޮށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތަކެތީގެ އަގުތަށް މައްޗަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއަކަން އެމްއެމްއޭ އިން އޭރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް