24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

އިސްލާމްދީން ކުރިއެރުން

އިސްލާމް ދީނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދީން ކަމުގައި 2070 އާ ހަމައަށް ވެގެންދާނެ: ރިޕޯޓް

  • ދީން ދޫކުރާ ކްރިސްޓިއަނުންގެ އަދަދު މައްޗަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 18:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


މުސްލިމުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި -- އާކައިވް

2070 އަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދީނަކަށް ވެގެންދާނީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕިއު ރިސާޗް ސެންޓަރުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެގެންދާ ނިސްބަތައް ވުރެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން، 2010 އާ 2050 އާ ދެމެދު މުސްލިމުންގެ އާބާދީ 73 އިން ސައްތަ އަށް އިތުރު ވެގެން ދާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ 37 އިން ސައްތައެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ހާމަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު އެހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ އާބާދީގެ 10 އިން ސައްތަ އެކުލެވިގެންވާނީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އަކީ 1.6 ބިލިއަންނެވެ. ކްރިސްޓިއަނުންގެ އަދަދަކީ 2.17 ބިލިއަންއެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި 2050 އާ ހަމަ އަށް ދާއިރު މުސްލިމުންގެ އަދަދު 2.76 ބިލިއަނަށް އިތުރުވާނެއެވެ. އަދި ކްރިސްޓިއަނުންގެ އާބާދީ 2.92 އަށް އަރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އިތުރުވާ ރޭޓް 2050 ގެ ފަހުންވެސް އެ ގޮތުގައ ކުރިއަށް ދާނަމަ 2070 ށް އަޅާއިރު މުސްލިމުންގެ އަދަދު ކްރިސްޓިއަނުންނަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ.

ޕިއު ރިސާޗްގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް 2050 އާ ހަމަ އަށް ދާއިރު 16.4 އިން ސައްތައިން 13.2 އިން ސައްތަ އަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ކްރިސްޓިއަން ދީން ދަށަށް ދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ދީން ދޫކޮށް ލުމާއި އެހެން ދީންތަކަށް ވަނުން ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކްރިސްޓިއަން ދީނަށް 40 މިލިއަން މީހުން ވަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާއިރު 106 މިލިއަން މީހުން އެ ދީން ދޫކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް