20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ދިފާޢުކުރު

މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާ

  • މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


މިޔަންމާގެ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންތަކެއް -- ގޫގުލް

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިޔަންމާގެ ރަހީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އަސްކަރިއްޔާއިން، އެ އޮޕަރޭޝަން ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

އާންމުކޮށް ނޫސް ކޮންފަރެންސް ނުބާއްވާ އަސްކަރިއްޔާއިން މި ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސް އަކީ، އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން އެ މީހުންނާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އދ ގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރަހީން ސްޓޭޓުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ޖެނެރަލް ސްޓާފް، ޖެނެރަލް މިއާ ޓުން އޯ ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮށްދީފައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.

މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެ މީހުންގެ ހެކިބަހާއި، ބަޔާނާއި އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތައް ބަލައި ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު އދ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިޔަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން މަރައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް