17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ދިފާޢުކުރު

މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: މިޔަންމާ އަސްކަރިއްޔާ

  • މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


މިޔަންމާގެ ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންތަކެއް -- ގޫގުލް

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިޔަންމާގެ ރަހީން ސްޓޭޓުގައި މުސްލިމުންނާ ދޭތެރޭ ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އަސްކަރިއްޔާއިން، އެ އޮޕަރޭޝަން ދިފާއުކޮށްފިއެވެ.

އާންމުކޮށް ނޫސް ކޮންފަރެންސް ނުބާއްވާ އަސްކަރިއްޔާއިން މި ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސް އަކީ، އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިން އެ މީހުންނާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ޖަވާބުދާރީވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އދ ގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރަހީން ސްޓޭޓުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ޖެނެރަލް ސްޓާފް، ޖެނެރަލް މިއާ ޓުން އޯ ވިދާޅުވީ އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮށްދީފައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.

މިޔަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ފިލައިގެން އަވަށްޓެރި ބަނގްލަދޭޝްއަށް 70،000 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އެ މީހުންގެ ހެކިބަހާއި، ބަޔާނާއި އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތައް ބަލައި ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު އދ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިޔަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން މަރައި ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް