21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

މެލްބަންގެ ފެކްޓަރީއެއްގައި ރޯވެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • މި ފެކްޓަރީއަކީ ގެދޮރު ނެތް މީހުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށްވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ތަނެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:55 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


40 އަށް މިނެޓްގެ ތެރޭގައިވަނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި -- ބީބީސީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގައި ބާވެ ދޫކޮށްލާފައި ހުރި ފެކްޓްރީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެއްޗެއް ގޮވި ކަމުގެ ރިޕޯޓަކާއެކު ފަޔަރަ ފައިޓަރުންނަށް ގުޅާފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގަޑިން ރޭނގަޑު 11:30 ހާއިރުއެވެ.

އިމާރާތުގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ތިން މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނުމުގެ ކުރިން، ހާދިސާ ހިނގިތާ ސާޅީހަކަށް މިނެޓްގެ ތެރޭގައިވަނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި މަރުވީ ތިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް ކަމަށް ބެލޭ ކަމަށެވެ.

މި ފެކްޓަރީއަކީ ގެދޮރު ނެތް މީހުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށްވެސް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ތަނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަލިފާނާ ބެހޭ މާހިރުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މަންޒަރު ދުށް އެކެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލީ ބުނީ ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އިވުނު ކަމަށެވެ.

"އިރުކޮޅެއް ފަހުން އަހަންނަށް ފެނުނީ ފަޔަރ އިންޖިން އަންނަނިކޮށް" ޓެކްސީ ކުރަން އުޅޭ މުހައްމަދު އަލީ ބުންޏެވެ.

އެ ފެކްޓަރީ އަކީ ވިކްޓޯރިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ރޯޕްވޯކް އެވެ. އެ ތަނަކީ  1903 ން 2002 އަށް ހިންގާފައިވާ ތަނެކެވެ. ފެކްޓްރީ ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ އެތަނުގައި ބޮޑު އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ހެދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް