18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ކޯޗެލާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް

ބަލިވެ އިން ބިޔޯންސޭގެ ބަދަލުގައި ލޭޑީ ގާގާ ކޯޗެލާއަށް

  • ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ އޭޕްރިލް މަހު
  • ބިޔޯންސޭ ބަލިވެއިން ކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހު
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ބިޔޯންސޭ އާއި ލޭޑީ ގާގާ "ޓެލިފޯން" ލަވައިގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ބަލިވެ އިނުމު ސަބަބުން މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް "ކޯޗެލާ"ގައި އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޕަރފޯމް ކުރާނީ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ އިންޑިއޯ ސިޓީގައި ގައި އޭޕްރިލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯޗެލާގައި ބިޔޯންސޭގެ ބަދަލުގައި ލޭޑީ ގާގާ ޕަރޕޯމް ކުރާނެކަން އެ ފެސްޓިވަލުން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ބިޔޯންސޭ ޕަރފޯމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެސްޓިވަލްގެ ދެވަނަ ރެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު މި އަހަރުގެ ކޯޗެލާގެ ހުށަހެޅުން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ބިޔޯންސޭ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. އަދި މި ހަބަރާއެކު ބްލެކް މާކެޓްގައި ކޯޗެލާ ޓިކެޓް ތަކުގެ އަގު ދަށްވެގެން ދިޔައެވެ.

ދެ ހަފްތާ ބަންދު ތެރޭ، ކޮންމެ ހަފުތާ ބަންދެއްގައި ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ  ކޯޗެލާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ އޭޕްރިލަ މަހުގެ 14-16 އަދި 21- 23 އަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލްގައި ގާގާގެ އިތުރުން، ރޭޑިއޯހެޑް އާއި ކެންޑްރިކް ލަމަރ ފަދަ ތަރިން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ލޭޑީ ގާގާއަށް މި ފުރުސަތު ލިބިފައިވާއިރު،  11.7 މިލިއަން މީހުން ބެލި، ސުޕަރ ބޯލް ހާފް-ޝޯވ ގައި އޭނާ ޕަރފޯމް ކުރިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެއެވެ.

ފެސްޓިވަލް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުންވަނީ ބިޔޯންސޭގެ ބަދަލުގައި ޕަރފޯމް ކުރުމަށް ރިހާނާ، ޗާންސް ދަ ރެޕަރ، ޑާފްޓް ޕަންކް އަދި ބިޔޯންސޭގެ ފިރިމީހާ ޖޭ-ޒީއާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލުގައި ޕާރފޯމް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލްގައި ބިޔޯންސޭ ފެނިގެންދާނެކަމަށް ކޯޗެލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ބިޔޯންސޭ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް ބަލިވެ އިންކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. އޭގެފަހުން އޭނާ ވަނީ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ޝޯވ ގައި ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުމެއް ދައްކާލާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް