22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރާނީގެ އައު ފިލްމެއް

ރާނީގެ އެނބުރި އައުން ތަފާތު ގޮތަކަށް

  • ރާނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އެނބުރި މި އަންނަނީ ފިލްމް "ހިޗްކީ" އިން
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ރާނީ މުކްރަޖީ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑާއި ދުރުގަ ދެތިން އަހަރު ހުރުމަށް ފަހު ކުރީގަ މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވަނީ ރާނީ މުކަރްޖީ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި އައުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ރާނީ އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާނީ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތް މަލޯތްރާގެ  "ހިޗްކީ" ގައެވެ.  

ފިލްމުގައި ރާނީ އަދާ ކުރަނީ އަންހެނެއްގެ ގައިގަ ހުންނަ ބަލިފައެއްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުދެވިފައި ހުރުމަށް ފަހު ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ އަންހެނަކަށް ވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ރާނީ ބުނެފައިވަނީ ވިހެއުމަށް ފަހު އެނބުރި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އަންނަން ބޭނުންވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ކަމަށެވެ. "ހިޗްކީ" އަކީ އެފަދަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި، އެ ފިލްމުގެ ވާހަކައަކި އޭނާ ބޭނުންވި ކަހަލަ މޮޅު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

ފިލްމުގައި ރާނީ އާއި އެކު ފިރިހެން ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކާކުކަން އަދި ހާމަ ނުކުރިނަމަވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ފިރިހެން ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ ތަރި ސިދާތް މަލޯތްރާ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވެ.

މި ފިލްމުގެ މަަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް "ހިޗްކީ" ގެ ޓީމުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި އެވެ.

ރާނީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "މަރްދާނީ" އިންނެވެ. އެ ފިލްމަކީވެސް އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް