18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފްރާންސް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް އޮޅިގެން ބަނޑިޖެހިއްޖެ

  • ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ރައީސް އޮލާންޑޭ -- ގޫގުލް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުއާ އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް "އެކްސިޑެންޓަކުން" ބަނޑިޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގީ ފްރާންސްގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވިލޮގްނަން ގައި ކަމަށްވާއިރު، ފުލުސް މީހާއަށް އެކްސިޑެންޓަކުން ބަނޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް އޮލަންޑޭ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަކީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެކްސިޑެންޓަކުން ބަޑިޖެހުނު ފުލުސް މީހާގެ ބަޑީގެ ސޭފްޓީ ކެޗް ލޮކްނުކޮށް ހުރުމުން ބަޑި ޑިސްޗާޖެވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބަޑީގެ ވަޒަން އެރީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެއިޓަރަކާ އަދި ރެއިލްވޭ މެއިންޓަނެންސް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށެވެ. ވެއިޓަރުގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރިއިރު ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒަން އެރީ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށެވެ. 

މިހާދިސާ މިހާރު ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް