20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފްރާންސް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް އޮޅިގެން ބަނޑިޖެހިއްޖެ

  • ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 18:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ރައީސް އޮލާންޑޭ -- ގޫގުލް

ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުއާ އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަނިކޮށް ފުލުހަކަށް "އެކްސިޑެންޓަކުން" ބަނޑިޖެހިއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގީ ފްރާންސްގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވިލޮގްނަން ގައި ކަމަށްވާއިރު، ފުލުސް މީހާއަށް އެކްސިޑެންޓަކުން ބަނޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް އޮލަންޑޭ އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ދެ މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަކީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ޒަޚަމްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮލާންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އެކްސިޑެންޓަކުން ބަޑިޖެހުނު ފުލުސް މީހާގެ ބަޑީގެ ސޭފްޓީ ކެޗް ލޮކްނުކޮށް ހުރުމުން ބަޑި ޑިސްޗާޖެވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ބަޑީގެ ވަޒަން އެރީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެއިޓަރަކާ އަދި ރެއިލްވޭ މެއިންޓަނެންސް ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށެވެ. ވެއިޓަރުގެ ފަޔަށް ވަޒަން އެރިއިރު ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒަން އެރީ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށެވެ. 

މިހާދިސާ މިހާރު ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ރައީސް އޮލަންޑޭ ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން ދިޔައީ ހައި-ސްޕީޑް ޓްރެއިން ލައިނެއް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް