25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސައިފް އަލީ ޚާން

ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ޝެފް"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު އާއްމުކޮށްފި

  • މި ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނާނީ ޖުލައި 14، 2017
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:23 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ޝެފް"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާއްމުކުރުން -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވޫޑްގައި ދެގޮތެއް ނުވެ ހިޓް ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފައިވާ ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޝެފް"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

 

ރާޖާ މެނަންގެ "ޝެފް" ގައި ސައިފް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު މި ފިލްމުގައި ސައިފްގެ ދަރިފުޅުގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސިޔާރް ކަމްބަލް އެވެ.

 

މިފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރުން ފެންނަ ގޮތުގައި ސައިފް އާއި ސިޔާރް އެކަކު އަނެކަކަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުން ވާހަކަދައްކަމުންދާ ހިސާބަކީ ކާއެއްޗެހި ވިއްކަން ހުންނަ ހިސާބެއްކަން ވެސް ފާހަގަކުރެ ވެއެވެ.

 

މިފިލްމުގެ މައިގަނޑު ވާހަކައަކީ ޝެފަކު އެކި ހިސާބުތަކަށް ގޮސް ތަފާތު ތަޖްރިބާތަކެއް ކުރަމުންދާ ގޮތެވެ. ފިލްމުގެ 95 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު ނިއު ޔޯކުގައި އަދި އިތުރު ތިން ދުވަހު ޝޫޓިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

"ޝެފް" އަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާއިރު ހިންދީ މިފިލްމަކީ އޭގެ އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. މިފިލްމުގައި ސައިފްއާ އެކު ފެނިގެންދާނީ ސޮބީތާ ދުލިޕާލާ އެވެ. ޖުލައި 14، 2017 ގައި މި ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ރާޖާ މެނަން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް