26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އުރީދޫ

އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ގަދަ 50 ގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ

  • އުރީދޫ ހިމެނެނީ މި ލިސްޓުގެ 47 ވަނައިގައ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ގަދަ 50 ގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގަދަ 50 ގެ ތެރޭގައި އުރީދޫގެ ނަން ހިމެނިއްޖެއެވެ.

 

ބްރޭންޑް ފައިނޭންސްއިން ޝާއިއުކުރި "ޓެލެކޮމްސް 500 2017" ރިޕޯޓުގައި މި 500 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑު ރޭންކު ކުރުމަށް މި ގޮތް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، އުރީދޫ ހިމެނެނީ މި ލިސްޓުގެ 47 ވަނައިގައެވެ.

 

ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތައް ރޭންކު ކޮށްފައިވަނީ އެ ބްރޭންޑުތަކުގެ މާކެޓިން އިންވެސްޓްމަންޓް، ކުންފުނީގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އަދި ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގައި ލިބިގެންވާ ގަދަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުގެ ވަރުގަދަކަން ބަލައިގެންނެވެ.

 

ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުރީދޫއަކީ އެންމެ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑެވެ. އުރީދޫއިން ވަނީ ބްރޭންޑުގެ އަގު 2016 އިން 2017 އާ ދެމެދު %48 އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 

އޭގެއިތުރުން, 2013 ވަނަ އަހަރު މިޑްލް އީސްޓަށާއި, ނޯތް އެފްރިކާ އަދި ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާއަށް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު, އުރީދޫއިންވަނީ އޭރު ބްރޭންޑުގެ ވެލިއުގެ ގޮތުގައި ހުރި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު 3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 

ޖުމްލަ 138 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއެކު, އުރީދޫއަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބްރޭންޑެކެވެ. އުރީދޫއިން އިންޓަނެޓުގެ ޙިދުމަތްތަކުން އެކަނިވެސް %40 އިތުރު ރެވެނިއު މިދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި, މިއީ މިކުންފުންޏަށް ރިކޯޑެއްކަމަށް އުރީދޫއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމުއި އިސްރޯލެއް ކުޅެދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނެޓްވާރކްކުތައް ހެދުމަށް އިންވެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި  5ޖީ ގެ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރުމަށް އުރީދޫއިން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް