20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އުރީދޫ

އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ގަދަ 50 ގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ

  • އުރީދޫ ހިމެނެނީ މި ލިސްޓުގެ 47 ވަނައިގައ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 03:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ގަދަ 50 ގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގަދަ 50 ގެ ތެރޭގައި އުރީދޫގެ ނަން ހިމެނިއްޖެއެވެ.

 

ބްރޭންޑް ފައިނޭންސްއިން ޝާއިއުކުރި "ޓެލެކޮމްސް 500 2017" ރިޕޯޓުގައި މި 500 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑު ރޭންކު ކުރުމަށް މި ގޮތް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، އުރީދޫ ހިމެނެނީ މި ލިސްޓުގެ 47 ވަނައިގައެވެ.

 

ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުތައް ރޭންކު ކޮށްފައިވަނީ އެ ބްރޭންޑުތަކުގެ މާކެޓިން އިންވެސްޓްމަންޓް، ކުންފުނީގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އަދި ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގައި ލިބިގެންވާ ގަދަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑުގެ ވަރުގަދަކަން ބަލައިގެންނެވެ.

 

ޓެލެކޮމް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުރީދޫއަކީ އެންމެ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑެވެ. އުރީދޫއިން ވަނީ ބްރޭންޑުގެ އަގު 2016 އިން 2017 އާ ދެމެދު %48 އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 

އޭގެއިތުރުން, 2013 ވަނަ އަހަރު މިޑްލް އީސްޓަށާއި, ނޯތް އެފްރިކާ އަދި ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާއަށް ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު, އުރީދޫއިންވަނީ އޭރު ބްރޭންޑުގެ ވެލިއުގެ ގޮތުގައި ހުރި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު 3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 

ޖުމްލަ 138 މިލިއަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއެކު, އުރީދޫއަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބްރޭންޑެކެވެ. އުރީދޫއިން އިންޓަނެޓުގެ ޙިދުމަތްތަކުން އެކަނިވެސް %40 އިތުރު ރެވެނިއު މިދިޔަ އަހަރުތެރޭގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި, މިއީ މިކުންފުންޏަށް ރިކޯޑެއްކަމަށް އުރީދޫއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމުއި އިސްރޯލެއް ކުޅެދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނެޓްވާރކްކުތައް ހެދުމަށް އިންވެސްޓުކޮށްފައެވެ. އަދި  5ޖީ ގެ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރުމަށް އުރީދޫއިން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް