16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ އާ ޓްރެއިލަރއެއް ނެރެފި

  • "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް 17 ވަނަ ދުވަހު
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް -- ގޫގުލް

މާޗް 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ އާ ޓްރެއިލަރެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ތިރީސް ސިކުންތުގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކޮށްފައި ވަނީ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފަލާގަ އެވެ.

އެމާ ވޮޓްސަން އާއި ޑޭން ސްޓީވަންސް ބިއުޓީ އާއި ބީސްޓްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު، ފިލްމުގެ އެކި ރޯލްތަކުން ލޫކް އެވާންސް، ޖޯޝް ގޭޑް، ކެވިން ކްލައިން، އެމާ ތޮމްޕްސަން، ޔުވަން މެގްރެގަރ އަދި ސްޓޭންލީ ޓޫޗީ ފެނިގެންދެ އެވެ.

ފިލްމުގެ މައި ލަވަ ކިޔައިދީފައި ވަނީ އާރިއާނާ ގްރާންޑޭ އާއި ޖޯން ލެޖެންޑެވެ. ފިލްމުގެ ސައުންޑްޓްރެކްގައި ސެލީން ޑިއޯން އާއި ޖޯޝް ގްރޯބާންގެ ލަވަތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

 

މިއީ ޑިސްނީއިން ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ނެރޭ ފިލްމެކެވެ. ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓްގެ އިތުރުން، "މުލާން"، "އެލާޑިން" އަދި "ދަ ލަޔަން ކިންގް" ފަދަ ކާޓޫންތަކަށް ވެސް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިސްނީން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. މި ފިލްމުތައް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް