20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ އާ ޓްރެއިލަރއެއް ނެރެފި

  • "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް 17 ވަނަ ދުވަހު
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް -- ގޫގުލް

މާޗް 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ އާ ޓްރެއިލަރެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ތިރީސް ސިކުންތުގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކޮށްފައި ވަނީ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފަލާގަ އެވެ.

އެމާ ވޮޓްސަން އާއި ޑޭން ސްޓީވަންސް ބިއުޓީ އާއި ބީސްޓްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު، ފިލްމުގެ އެކި ރޯލްތަކުން ލޫކް އެވާންސް، ޖޯޝް ގޭޑް، ކެވިން ކްލައިން، އެމާ ތޮމްޕްސަން، ޔުވަން މެގްރެގަރ އަދި ސްޓޭންލީ ޓޫޗީ ފެނިގެންދެ އެވެ.

ފިލްމުގެ މައި ލަވަ ކިޔައިދީފައި ވަނީ އާރިއާނާ ގްރާންޑޭ އާއި ޖޯން ލެޖެންޑެވެ. ފިލްމުގެ ސައުންޑްޓްރެކްގައި ސެލީން ޑިއޯން އާއި ޖޯޝް ގްރޯބާންގެ ލަވަތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

 

މިއީ ޑިސްނީއިން ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ނެރޭ ފިލްމެކެވެ. ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓްގެ އިތުރުން، "މުލާން"، "އެލާޑިން" އަދި "ދަ ލަޔަން ކިންގް" ފަދަ ކާޓޫންތަކަށް ވެސް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިސްނީން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. މި ފިލްމުތައް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް