22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އައިރީން ކްލެނެލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުޅޭތާ 30 އަހަރާ ގާތްވެފައިވާ އަންހެނަކު ޑީޕޯޓުކޮށްފި

  • އިންގްލެންޑްގެ ޑަރެމް ސިޓީ އާއި ގާތް ހިސާބެއްގައި ފިރިމީހާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކްލެނެލް ގެ ދެކުދިންނާއި އަދި މާމަދަރިއަކު ހުރޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


އައިރީން ކްލެނެލް -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ފިރިހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅޭތާ 30 އަހަރާ ގާތްވެފައިވާ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސިންގަޕޫރަށް ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފިއެވެ.

އައިރީން ކްލެނެލް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން މީހާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެން މީހާއާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ 27 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އޭނާ ބީބީސީ އަށް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އިނގިރޭސިވިލާތުން ޑީޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ކަމަށެވެ.

ބީބީސީގައި ކްލެނެލްގެ ރަށްވެހިކަން ދޫވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ، ބޮޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ، ކްލެނެލްގެ މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޫރުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ބީބީސީގައި ބުނެފައިވަނީ ކްލެނެލްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ކަަމަށެވެ.

ކްލެނެލްއާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ހޯމް އޮފީސް" އިން ބުނެފައި ވަނީ، ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން، އިތުރަށް ހުރުމަށް ހުއްދަ ނެތް ނަމަ ގައުމު ދޫކޮށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ޑަރެމް ސިޓީއާ ގާތް ހިސާބެއްގައި ފިރިމީހާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ކްލެނެލްގެ ދެކުދިންނާއި އަދި މާމަދަރިއަކު ހުރެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ "ދަ ޗެރިޓީ މައިގްރަންޓް ވޮއިސް" އިން ދަނީ ކްެލެނަލް އަނބުރާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކޭމްޕޭނެއް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް