22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިރްފާން ޚާން

އިރްފާން ޚާންގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް!

  • ދަރިފުޅު ފެނިގެންދާނީ ކެމެރާ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި
  • މަސައްކަތްކުރާ ފިލްމުގެ ނަން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


އިރްފާން ޚާން: ދަރިފުޅު ވެސް ބޮލީވުޑަށް -- ގޫގުލް

ފިލްމީ ތަރި އިރްފާން ޚާންގެ ދަރިފުޅު ބާބިލް ޚާން ބޮލީވުޑާއި ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކޮށްގެން ތިވީ ބާބިލް ވެސް ފެނިގެންދާނީ ކެމެރާގެ ކުރިމަތިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބާބިލް ކެމެރާ ކުރިމައްޗަށް އަރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ފެނިގެން ދާނީ ކެމެރާ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި، ބާބިލް ބޭނުންވަނީ ފިލްމް ހަދާ މީހަކަށް ވާން ކަމަށް ވެސް ބޮލީވުޑް ޚަމަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން، ބާބިލްގެ މަސައްކަތް ފެނިގެންދާނީ ބައްޕަ އިރްފާންގެ ފިލްމުންނެވެ. އަދި، ނަމެއް ދީފައިނުވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މާޗް މަހު ޝޫޓިންގ ނިމޭނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އިރު، މި ފިލްމު ނެރޭނީ މިއަރު ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށް ބެލެވިފައި ވެއެވެ.

އިރްފާންއަކީ ބޮލީވުޑްގެ އިތުރުން ހޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގައި ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ރޯލުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ތަރިއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޮސްކާ ހާސިލްކުރި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އާއި "ލައިފް އޮފް ޕައި"، "ދަ އެމޭޒިން ސްޕައިޑާ މޭން" އަދި "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް