18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު

ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ 9 ދުވަހުގެ ދަތުރަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް

  • އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ކާރާއި އިލެކްޓްރިކް ދެ ސިޑިވެސް ހިމެނޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


ސައޫދީ ރަސްގެފާގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒް މިސަރަހައްދަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިޔާގައި މަޑުކުރައްވާ 9 ދުވަހަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް ގެންނެވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރޭގައި މާސިޑީޒް ލިމޯސިންސްގެ ދެކާރާއި ދެ ލިފްޓް ނުވަތަ އޮޓޯ ހަރުގަނޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދަ ޖަކާޓާ ޕޯސްޓުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީން އުއްމީދު ކުރާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ދަތުރުގައި 459 މެޓްރިކް ޓަން (506 ޔޫއެސް ޓަން) ގެ ކާގޯ އުފުލާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާރސިޑީޒް –ބެންޒް 600 އެސް ލިމޯސިންސް ދެކާރާއި ދެ އިލްކްޓްރިކް ސިޑި ހިމެނެއެވެ.

ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީގެ މި ދަތުރުގައި 1500 މީހުން ބައިވެރިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 10 މިނިސްޓަރުންނާއި 25 ޕްރިންސް އަދި މަދުވެގެން 100 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މީގެ 46 އަހަރަށްފަހު ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އަދި މިއީ މިފަދަ ސާމާނާއެކުވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

މާރޗް މަހު ސައުދީއަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި

ގުޅިގެން މާލެ އަތޮޅުން ފަސްތަރީގެ 3 ރިސޯޓެއް 13 ދުވަހަށް ވަނީ ބުކްކޮށްފައެވެ.

ތިން ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކްކުރައްވާފައިވާއިރު، ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދުވަސްކޮޅު އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާ ރިސޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓުން ބޭރަށް ދިއުންވެސް މަނަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރަސްގެފާނު ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓުގެ އިތުރުން ފަސް މަތިންދާ ބޯޓާއި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖެ އާދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް