25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު

ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ 9 ދުވަހުގެ ދަތުރަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް

  • އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ކާރާއި އިލެކްޓްރިކް ދެ ސިޑިވެސް ހިމެނޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ސައޫދީ ރަސްގެފާގެ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒް މިސަރަހައްދަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑޮނޭޝިޔާގައި މަޑުކުރައްވާ 9 ދުވަހަށް 506 ޓަނުގެ ލަގެޖް ގެންނެވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރޭގައި މާސިޑީޒް ލިމޯސިންސްގެ ދެކާރާއި ދެ ލިފްޓް ނުވަތަ އޮޓޯ ހަރުގަނޑުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދަ ޖަކާޓާ ޕޯސްޓުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީން އުއްމީދު ކުރާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ ދަތުރުގައި 459 މެޓްރިކް ޓަން (506 ޔޫއެސް ޓަން) ގެ ކާގޯ އުފުލާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާރސިޑީޒް –ބެންޒް 600 އެސް ލިމޯސިންސް ދެކާރާއި ދެ އިލްކްޓްރިކް ސިޑި ހިމެނެއެވެ.

ސައޫދީ ޝާހީ ފެމެލީގެ މި ދަތުރުގައި 1500 މީހުން ބައިވެރިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 10 މިނިސްޓަރުންނާއި 25 ޕްރިންސް އަދި މަދުވެގެން 100 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހިމެނެއެވެ.

މިއީ މީގެ 46 އަހަރަށްފަހު ސައޫދީ ރަސްގެފާނު އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އަދި މިއީ މިފަދަ ސާމާނާއެކުވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

މާރޗް މަހު ސައުދީއަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި

ގުޅިގެން މާލެ އަތޮޅުން ފަސްތަރީގެ 3 ރިސޯޓެއް 13 ދުވަހަށް ވަނީ ބުކްކޮށްފައެވެ.

ތިން ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކްކުރައްވާފައިވާއިރު، ސައުދީ ރަސްގެފާނު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދުވަސްކޮޅު އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާ ރިސޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރިސޯޓުން ބޭރަށް ދިއުންވެސް މަނަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރަސްގެފާނު ދަތުރުކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓުގެ އިތުރުން ފަސް މަތިންދާ ބޯޓާއި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ރާއްޖެ އާދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް