19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

ވޯކް ވިސާ މީހުންނަށް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

  • ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި ވޯކް ވިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 03:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ސްެރީ ލަންކަން އެއާލައިން -- ފޭސްބުކް

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބިދޭސީ ވޯކް ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ގަމާއި ކޮލަންބޯއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ގަމާއި ކޮލަންބޯއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށި އިރު މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބު އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ ވޯކް ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ގަމުން ސީދާ ކޮލަންބޯއަށް ފުރޭގޮތް ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް މިގެނައި ބަދަލާއެކު ރިޒަވޭޝަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ވޯކް ވިސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް މާރޗް 1 އިން ފެށިގެން ގަމުން ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމުން ގަމާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަންތައް އިތުރުވެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި ވޯކް ވިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

 

ގަމުން ކޮލަމްބޯއަށް ސީދާ ދަތުރު ފެށިއިރު ބިދޭސީ ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ދަތުރެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

ގަމާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ސްރީލަންކަންއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ފަށާފައިވާއިރު މި ފެއާގެ ދަށުން 305 ޑޮލަރަށް ގަން/ ކޮލަމްބޯ ރިޓާން ޓިކެޓް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް