24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

ވޯކް ވިސާ މީހުންނަށް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

  • ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި ވޯކް ވިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 03:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ސްެރީ ލަންކަން އެއާލައިން -- ފޭސްބުކް

ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބިދޭސީ ވޯކް ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ގަމާއި ކޮލަންބޯއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ގަމާއި ކޮލަންބޯއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށި އިރު މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބު އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދިޔައީ ވޯކް ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ގަމުން ސީދާ ކޮލަންބޯއަށް ފުރޭގޮތް ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް މިގެނައި ބަދަލާއެކު ރިޒަވޭޝަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ވޯކް ވިސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް މާރޗް 1 އިން ފެށިގެން ގަމުން ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމުން ގަމާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ދަތުރުތަކަށް ރިޒަވޭޝަންތައް އިތުރުވެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުގައި ވޯކް ވިސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

 

ގަމުން ކޮލަމްބޯއަށް ސީދާ ދަތުރު ފެށިއިރު ބިދޭސީ ވިސާ ހޯލްޑަރުންނަށް ދަތުރެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

ގަމާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ސްރީލަންކަންއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ފަށާފައިވާއިރު މި ފެއާގެ ދަށުން 305 ޑޮލަރަށް ގަން/ ކޮލަމްބޯ ރިޓާން ޓިކެޓް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް