23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެމެރިކާ

އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ބަޖެޓަށް 54 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި

  • ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާ ވެލްފެއަށް ވަނީ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ރައީސް ޓްރަމްޕް: މިލިޓްރީ ބަޖެޓް ވަނީ ބޮޑު ކުރައްވާފައި -- ގޫގުލް

އަންނަ އަހަރަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 54 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެ 9 ޕަސެންޓް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ބަލާލާއިރު ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދޭ އެހީއާ ތިމާވެށީގެ ބަޖެޓު ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2018 ގެ ބަޖެޓްގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ވެލްފެއަރ ބަޖެޓް ބޮޑުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާ މިހާތަނަށް އަތްނުލެވި ހުރި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އުއްމީދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ލަފާކުރާ 2018 ގެ ފައިނަލް ބަޖެޓް އަންނަ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ މިލިޓަރީ ބަޖެޓް އިތުރުކޮށް ވެލްފެއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކެމްޕޭން ތެރޭގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓް އަމާޒު ކުރައްވާނީ މިލިޓްރީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިޤްތިސޯދީ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހޭދަކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ކޮންގްރެސްގައި ތަޤްރީރު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް