23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އީރާން

އީރާނުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދެ މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފި

  • ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ނަސްރާއި، ދެއްލަވިޔޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 22:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


އީރަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ދެއްގަން – ފޮޓޯ: ގޫގްލް -- ގޫގުލް

އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ދެ މިސައިލެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހުސައިން ދެއްގަން އާއި ހަވާލާދީ، ފާސް ނިއުސް އޭޖެންސީއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، "ވެލާޔަތު 95" ގެ ނަމުގައި ގަލްފު ކަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ކަނޑުމަތީގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ޓެސްޓްކޮށްފައިވަނީ، "ނަސްރް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ދެއްލަވިޔޭ" ގެ ނަން ދީފައިވާ ލޭޒަރ ގައިޑެޑް މިސައިލެއްވެސް މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަސްނިމް ނިއުސް އޭޖެންސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އީރަނުން ހިންގި ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި "ދެއްލަވިޔޭ" ޓެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި މިސައިލަކީ، ރަޝިއާގެ އެންޓިޓޭންކް މިސައިލެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން 2012 ވަނަ އަހަރު އީރާނުން ތައްޔާރުކުރަން ފެށި މިސައިލެކެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި މިސައިލްތަކާއި ބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އީރާނު ސަރުކާރުން ދީފައި ނުވާއިރު، އީރާނުގެ މައްޗަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލި ފަހުންވެސް އީރާނުގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދާ ގޮތުން، އެ ޤައުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ދަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް