24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

އީރާން

އީރާނުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދެ މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފި

  • ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ ނަސްރާއި، ދެއްލަވިޔޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 22:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


އީރަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ދެއްގަން – ފޮޓޯ: ގޫގްލް -- ގޫގުލް

އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ދެ މިސައިލެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހުސައިން ދެއްގަން އާއި ހަވާލާދީ، ފާސް ނިއުސް އޭޖެންސީއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، "ވެލާޔަތު 95" ގެ ނަމުގައި ގަލްފު ކަނޑުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި ކަނޑުމަތީގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ޓެސްޓްކޮށްފައިވަނީ، "ނަސްރް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ދެއްލަވިޔޭ" ގެ ނަން ދީފައިވާ ލޭޒަރ ގައިޑެޑް މިސައިލެއްވެސް މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަސްނިމް ނިއުސް އޭޖެންސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އީރަނުން ހިންގި ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި "ދެއްލަވިޔޭ" ޓެސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި މިސައިލަކީ، ރަޝިއާގެ އެންޓިޓޭންކް މިސައިލެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން 2012 ވަނަ އަހަރު އީރާނުން ތައްޔާރުކުރަން ފެށި މިސައިލެކެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރި މިސައިލްތަކާއި ބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އީރާނު ސަރުކާރުން ދީފައި ނުވާއިރު، އީރާނުގެ މައްޗަށް އަޅާފައި އޮތް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލި ފަހުންވެސް އީރާނުގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދާ ގޮތުން، އެ ޤައުމަށް ޚާއްސަކޮށް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ދަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް