26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރައީސް ޓްރަމްޕް

ނޭވީ ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ފިލިޕް ބައިލްޑެމް މަގާމު ގަބޫލު ނުކުރައްވައި ނަން ގެންދަވައިފި

  • މިއި ރައީސް ޓްރަމްޕް މަގާމު ހުށަހެޅުއްވުމުން ގަބޫލުނުކުރެއްވި ދެ ވަނަ ބޭފުޅާ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 20:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ފިލިޕް ބައިލްޑެން -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ނޭވީ ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި ފިލިޕް ބައިލްޑެމް މަގާމު ގަބޫލު ނުކުރައްވައި ނަން ގެންދަވައިފިއެވެ.

ފިލިޕް ބައިލްޑެން ނަން ގެންދެވިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕެންޓަގަން އިން ކަމަށްވާއިރު މިއީ އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގެ އިސް މަގާމަކަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުން، ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަފްތާތަކުގެތެރޭ މަގާމު ގަބޫލު ނުކުރެއްވި ދެވަނަ ބޭފުޅާއެވެ.

ފިލިޕް ބައިލްޑެން އަކީ އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެެކެވެ. އޭނާ ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި މަގާމު ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވި ނުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޖިމް މެޓިސް ވިދާޅުވީ، ފިލިޕް ބައިލްޑެން އެ ނިންމެވުން ނިންމެވީ "ޒާތީ ސަބަބުތަކާއި ހެދިއާއި އަދި އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތުތަކާއި ދުރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހެދި ކަަމަށެވެ." މެޓިސް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބައިލްޑެން މަގާމު ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ނިންމެވުމަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާނެ ކަން ދެނަހުރި ކަމަށެވެ.

ފިލިޕް ބައިލްޑެން އަކީ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ތަފާތު ކަންކަމަށް މާލީ ގޮތުން އެހީދެއްވާ ފަރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް