14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

މުގާބޭގެ އުފަންދުވަސް

މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  • އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 18:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


މުގާބޭ ހުންނެވީ އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން -- ގޫގުލް

ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބާޓް މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައްހާސް ބަޔަކު މުގާބޭގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ފޮޓޯޖެހި ހެދުން އަޅައިގެންތިބި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކާލާފައެވެ.

އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ކަޅު އައިނެއް އަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި މުގާބޭ ވަނީ ވެރިކަމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ހަދާނެ ވަގުތު ނެތް މީހުން ބުނޭ މުގާބޭ ޖެހޭނީ ފައިބައިގެން ދާށޭ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މި ސުވާލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ދާންޖެހެނީ ކޮންތާކަށްތޯއޭ؟" އެގައުމުގެ ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިން ތަގުރީރުގައި މުގާބޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަޑިއެއްހާއިރަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މި ތަގުރީރުގައި 37 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ މުގާބޭ ވިދާޅުވީ މުގާބޭއަށް ފަހު ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު އޭނާ ކަނޑަނާޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. މުގާބޭ ވިދާޅުވީ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީއަށް މުގާބޭ ރިޓަޔަރ ކުރައްވަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އާ ލީޑަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އުފަންދުވަހަށް ޚަރަދު ކުރިވަރެއްވި އެނގިފައި ނުވި ނަމަވެސް އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް