21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މުގާބޭގެ އުފަންދުވަސް

މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  • އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 18:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


މުގާބޭ ހުންނެވީ އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން -- ގޫގުލް

ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބާޓް މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައްހާސް ބަޔަކު މުގާބޭގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ފޮޓޯޖެހި ހެދުން އަޅައިގެންތިބި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކާލާފައެވެ.

އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ކަޅު އައިނެއް އަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި މުގާބޭ ވަނީ ވެރިކަމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ހަދާނެ ވަގުތު ނެތް މީހުން ބުނޭ މުގާބޭ ޖެހޭނީ ފައިބައިގެން ދާށޭ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މި ސުވާލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ދާންޖެހެނީ ކޮންތާކަށްތޯއޭ؟" އެގައުމުގެ ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިން ތަގުރީރުގައި މުގާބޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަޑިއެއްހާއިރަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މި ތަގުރީރުގައި 37 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ މުގާބޭ ވިދާޅުވީ މުގާބޭއަށް ފަހު ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު އޭނާ ކަނޑަނާޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. މުގާބޭ ވިދާޅުވީ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީއަށް މުގާބޭ ރިޓަޔަރ ކުރައްވަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އާ ލީޑަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އުފަންދުވަހަށް ޚަރަދު ކުރިވަރެއްވި އެނގިފައި ނުވި ނަމަވެސް އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް