22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

މުގާބޭގެ އުފަންދުވަސް

މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  • އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 18:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


މުގާބޭ ހުންނެވީ އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން -- ގޫގުލް

ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ރޮބާޓް މުގާބޭގެ 93 ވަނަ އުފަންދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ އެތައްހާސް ބަޔަކު މުގާބޭގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގެ ފޮޓޯޖެހި ހެދުން އަޅައިގެންތިބި މި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކާލާފައެވެ.

އަމިއްލަ ފޮޓޯ ޖައްސަވާފައި ހުރި ގިނަ ކުލަތަކެއް އެކުލެވޭ ސޫޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ކަޅު އައިނެއް އަޅުއްވައިގެން ހުންނެވި މުގާބޭ ވަނީ ވެރިކަމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއް ހަދާނެ ވަގުތު ނެތް މީހުން ބުނޭ މުގާބޭ ޖެހޭނީ ފައިބައިގެން ދާށޭ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މި ސުވާލުކުރަނީ އަޅުގަނޑު ދާންޖެހެނީ ކޮންތާކަށްތޯއޭ؟" އެގައުމުގެ ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިން ތަގުރީރުގައި މުގާބޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަޑިއެއްހާއިރަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މި ތަގުރީރުގައި 37 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ މުގާބޭ ވިދާޅުވީ މުގާބޭއަށް ފަހު ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު އޭނާ ކަނޑަނާޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. މުގާބޭ ވިދާޅުވީ ޒަނޫ ޕީއެފް ޕާޓީއަށް މުގާބޭ ރިޓަޔަރ ކުރައްވަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އާ ލީޑަރަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ އުފަންދުވަހަށް ޚަރަދު ކުރިވަރެއްވި އެނގިފައި ނުވި ނަމަވެސް އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުފަންދުވެހުގެ ކޭކަކީ 93 ކިލޯގެ ކޭކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް