25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މީޑިޔާ ނެޓް

އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާނެޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 02:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާ ނެޓުން ތަޢާރަފްކުރުން -- މީޑިއާނެޓް

ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި ކުންފުނި މީޑިޔާނެޓުން އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާ ސީރީސްތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ މި ޗެނަލްއިން ދައްކާ ބައެއް ސީރީސްތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބާބީޖީ ގަރްޕަރް ހޭ ފަދަ ސީރީސްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

މިއީ އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު އެންޓަޓައިންމެންޓް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޒޯ އެންޓަރޓައިމެންޓް އެންޓަރޕްރައިސެސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ޗެނަލްއެކެވެ.

 

އެޗްޑީ ޗެނަލްގެ 856 އިން ލިބޭ މިޗެނަލް އިތުރު ޗާޖަކާއި ނުލައި ލިބޭނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު މި ޗެނަލް ހަމައެކަނި ލިބެމުންދާނީ މާލެއަށް ކަމަށް މީޑިއާ ނެޓުން ބުންޏެވެ.  އަދި ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި މި ޗެނަލް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދީނާ އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ފަނަރަ ދުވަހު މި ޗެނަލް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޗެނަލް ލިބޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ދީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެޗްޑީގެ ތިން ޕެކޭޖެއް ހިމެނޭއިރު އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ އެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް