15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

މީޑިޔާ ނެޓް

އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާނެޓުން ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 27 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 02:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އެންޑްޓީވީގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް މީޑިޔާ ނެޓުން ތަޢާރަފްކުރުން -- މީޑިއާނެޓް

ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ހަމައެކަނި ކުންފުނި މީޑިޔާނެޓުން އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާ ސީރީސްތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ މި ޗެނަލްއިން ދައްކާ ބައެއް ސީރީސްތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ބާބީޖީ ގަރްޕަރް ހޭ ފަދަ ސީރީސްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

މިއީ އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަފާތު އެންޓަޓައިންމެންޓް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޒޯ އެންޓަރޓައިމެންޓް އެންޓަރޕްރައިސެސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ޗެނަލްއެކެވެ.

 

އެޗްޑީ ޗެނަލްގެ 856 އިން ލިބޭ މިޗެނަލް އިތުރު ޗާޖަކާއި ނުލައި ލިބޭނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު މި ޗެނަލް ހަމައެކަނި ލިބެމުންދާނީ މާލެއަށް ކަމަށް މީޑިއާ ނެޓުން ބުންޏެވެ.  އަދި ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި މި ޗެނަލް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދީނާ އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ފަނަރަ ދުވަހު މި ޗެނަލް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޗެނަލް ލިބޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖް ސަބްސްކްރައިބް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށް ދީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެޗްޑީގެ ތިން ޕެކޭޖެއް ހިމެނޭއިރު އެންޑްޓީވީ އެޗްޑީ ޗެނަލް ހިމެނޭނީ ޕްރިމިއަމް އެޗްޑީ ޕެކޭޖްގަ އެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް