21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

އެމެރިކާއަށް ނޭރުވުން

ވައިޓް ހެލްމެޓް ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިޔަކު އެމެރިކާއަށް ނޭރުވި

  • ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބް -- ގޫގުލް

އޮސްކާއަށް ނޮމިނޭޓްވި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ސީރިޔާގެ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަށް އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބްއެވެ.

މިއީ ސީރިއާގެ ޢާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލައިގެން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ސީރިއަން ސިވިލް ޑިފެންސްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ 40 މިނެޓްގެ ނެޓްފްލިކްސް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެކެވެ.

މި ފިލަމްކީ ކުރު ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ބައިން، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އޮސްކާއެއް ލިބުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ޚާލިދް ޚާތިބް ވަނީ ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ފިލްމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް އެހީތެރިވެފައެވެ.

ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި މިހާތަނަށް 500،000 އެއްހާ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އިތުރު 11 މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުވަތަ ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ތުރުކީއިން ފުރައިގެން ޚާލިދް ޚާތިބް އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް އޮތީ 89 ވަނަ އެކެޑެމީ އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށްބުނެ އެމެރިކާއިން އޭނާ އެތެރެވުން މަނާވާނެކަމަށް އެންގުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް