18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

އެމެރިކާއަށް ނޭރުވުން

ވައިޓް ހެލްމެޓް ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިޔަކު އެމެރިކާއަށް ނޭރުވި

  • ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބް -- ގޫގުލް

އޮސްކާއަށް ނޮމިނޭޓްވި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ސީރިޔާގެ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަށް އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބްއެވެ.

މިއީ ސީރިއާގެ ޢާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލައިގެން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ސީރިއަން ސިވިލް ޑިފެންސްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ 40 މިނެޓްގެ ނެޓްފްލިކްސް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެކެވެ.

މި ފިލަމްކީ ކުރު ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ބައިން، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އޮސްކާއެއް ލިބުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ޚާލިދް ޚާތިބް ވަނީ ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ފިލްމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް އެހީތެރިވެފައެވެ.

ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި މިހާތަނަށް 500،000 އެއްހާ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އިތުރު 11 މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުވަތަ ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ތުރުކީއިން ފުރައިގެން ޚާލިދް ޚާތިބް އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް އޮތީ 89 ވަނަ އެކެޑެމީ އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށްބުނެ އެމެރިކާއިން އޭނާ އެތެރެވުން މަނާވާނެކަމަށް އެންގުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް