19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 10 ފުލުހަކާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަންހެނުން މަރާލައިފި

  • މިހަމަލާގެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައިވަނީ އައިސިސްގެ ބޮލުގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ައަފްޣާނިސްތާން: އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ނިމިފައެއް ނުވޭ -- އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި އެޤައުމުގެ 10 ފުލުސް އޮފިސަރުނާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަނބިކަންބަލުން މަރާލައިފި އެވެ. 

މިއީ ތާލިބާނުންގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އުޅޭ ހިސާބެކެވެ.

ޖައުޒްޖާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަނަރުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ރިޒާ ޣަފޯރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އަންނަނިކޮށް މިސްކިތުގެ ބޭރުން ކަމަށެވެ.

ޣަފޯރީ ވިދާޅުވީ ފުލުސް ކޮމާންޑަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ގަޔަށް ހަމަލާއެރުމުން އެދިމާލަށް ދިޔަ ވަގުތު ބަޑިޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މިހަމަލާއަކީ އައިސިސްގެ ބަޔަކު ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަބީހުﷲ މުޖާހިދުގެ ތަރުޖާމާން ޓްވިޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެޖަމާއަތުން ވަނީ 10 ފުލުހަކު މަރާލާ އެސަރަހައްދު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

އައިސިސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ އިރުމަތީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު އުތުރު އަފްޣާންގައިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް