26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 10 ފުލުހަކާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަންހެނުން މަރާލައިފި

  • މިހަމަލާގެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައިވަނީ އައިސިސްގެ ބޮލުގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ


ައަފްޣާނިސްތާން: އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ނިމިފައެއް ނުވޭ -- އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި އެޤައުމުގެ 10 ފުލުސް އޮފިސަރުނާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަނބިކަންބަލުން މަރާލައިފި އެވެ. 

މިއީ ތާލިބާނުންގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އުޅޭ ހިސާބެކެވެ.

ޖައުޒްޖާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަނަރުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ރިޒާ ޣަފޯރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އަންނަނިކޮށް މިސްކިތުގެ ބޭރުން ކަމަށެވެ.

ޣަފޯރީ ވިދާޅުވީ ފުލުސް ކޮމާންޑަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ގަޔަށް ހަމަލާއެރުމުން އެދިމާލަށް ދިޔަ ވަގުތު ބަޑިޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މިހަމަލާއަކީ އައިސިސްގެ ބަޔަކު ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަބީހުﷲ މުޖާހިދުގެ ތަރުޖާމާން ޓްވިޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެޖަމާއަތުން ވަނީ 10 ފުލުހަކު މަރާލާ އެސަރަހައްދު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

އައިސިސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ އިރުމަތީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު އުތުރު އަފްޣާންގައިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް