20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 10 ފުލުހަކާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަންހެނުން މަރާލައިފި

  • މިހަމަލާގެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައިވަނީ އައިސިސްގެ ބޮލުގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ައަފްޣާނިސްތާން: އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ނިމިފައެއް ނުވޭ -- އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި އެޤައުމުގެ 10 ފުލުސް އޮފިސަރުނާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަނބިކަންބަލުން މަރާލައިފި އެވެ. 

މިއީ ތާލިބާނުންގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އުޅޭ ހިސާބެކެވެ.

ޖައުޒްޖާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަނަރުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ރިޒާ ޣަފޯރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އަންނަނިކޮށް މިސްކިތުގެ ބޭރުން ކަމަށެވެ.

ޣަފޯރީ ވިދާޅުވީ ފުލުސް ކޮމާންޑަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ގަޔަށް ހަމަލާއެރުމުން އެދިމާލަށް ދިޔަ ވަގުތު ބަޑިޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މިހަމަލާއަކީ އައިސިސްގެ ބަޔަކު ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަބީހުﷲ މުޖާހިދުގެ ތަރުޖާމާން ޓްވިޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެޖަމާއަތުން ވަނީ 10 ފުލުހަކު މަރާލާ އެސަރަހައްދު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

އައިސިސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ އިރުމަތީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު އުތުރު އަފްޣާންގައިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް