16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އަފްޣާނިސްތާން

އަފްޣާނިސްތާނުގައި 10 ފުލުހަކާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަންހެނުން މަރާލައިފި

  • މިހަމަލާގެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައިވަނީ އައިސިސްގެ ބޮލުގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 12:33 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ައަފްޣާނިސްތާން: އަދިވެސް ހަނގުރާމަ ނިމިފައެއް ނުވޭ -- އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި އެޤައުމުގެ 10 ފުލުސް އޮފިސަރުނާއި ކޮމާންޑަރެއްގެ އަނބިކަންބަލުން މަރާލައިފި އެވެ. 

މިއީ ތާލިބާނުންގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އުޅޭ ހިސާބެކެވެ.

ޖައުޒްޖާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަނަރުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު ރިޒާ ޣަފޯރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމީހުން މަރުވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އަންނަނިކޮށް މިސްކިތުގެ ބޭރުން ކަމަށެވެ.

ޣަފޯރީ ވިދާޅުވީ ފުލުސް ކޮމާންޑަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ގަޔަށް ހަމަލާއެރުމުން އެދިމާލަށް ދިޔަ ވަގުތު ބަޑިޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މިހަމަލާއަކީ އައިސިސްގެ ބަޔަކު ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ޒަބީހުﷲ މުޖާހިދުގެ ތަރުޖާމާން ޓްވިޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެޖަމާއަތުން ވަނީ 10 ފުލުހަކު މަރާލާ އެސަރަހައްދު އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

އައިސިސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ އިރުމަތީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު އުތުރު އަފްޣާންގައިވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް