21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

މޫސަލް ހިފުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝ

ކުރުދީ ރިޕޯޓަރަކު މަރާލައިފި

  • ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސްވަނީ ޒަޚަމްވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 04:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި -- ގޫގުލް

އިރާގުގެ ހުޅަނގުގައި އައިއެސްގެ އަތްދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އިރާގުގެ ސިފައިން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ކުރުދީ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ނޫސްވެރިއަކު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިރާގުގެ ކުރުދީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައެވެ.

ރޫޑޯ ޗެނަލުން ބުނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ގަރްދީ އަކީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ފިރެހެނުން އުޅެމުން އައި ވަޒީފާއެއްގެގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނުވި މީހެއްކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންދާއިރު އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މިފަދަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް އަންނަމުންދެއެވެ.

އައިއެސްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ސަރަހައްދުކަމަށްވާ މޫސަލްއިން ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސާލުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާފައިވާއިރު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގެ ޑިސްޓްރިކްޓްތަކަށް އިރާގު ސިފައިން ވަދެފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

ރޫޑޯ އިން ބުނީ ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސް މި ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ގަރްދީއަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމަށްފަހު ރޫޑޯއިންވަނީ ގަރްދީއަށް ޒަޚަމްވެފައިވާ މުސަޅެއް ފެނުނު ހާދިސާ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

"އެ މުސަޅަކީ މޫނުގައި ޒަޚަމެއް ފެންނަންހުރި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި އޮތް އެއްޗެއް.އަހަރެންނާއެކު އޭތި ގެނައިން.އަހަރުމެން އެއަށް ފަރުވާދީ އޭތި ބަލަހައްޓާނެ އެނިމަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަކާ ހަވާލުކުރާނީ" ގަރްދީ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް