20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މޫސަލް ހިފުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝ

ކުރުދީ ރިޕޯޓަރަކު މަރާލައިފި

  • ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސްވަނީ ޒަޚަމްވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 26 ފެބުރުވަރީ 2017 | އާދީއްތަ 04:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި -- ގޫގުލް

އިރާގުގެ ހުޅަނގުގައި އައިއެސްގެ އަތްދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އިރާގުގެ ސިފައިން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ކުރުދީ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ނޫސްވެރިއަކު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިރާގުގެ ކުރުދީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައެވެ.

ރޫޑޯ ޗެނަލުން ބުނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ގަރްދީ އަކީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ފިރެހެނުން އުޅެމުން އައި ވަޒީފާއެއްގެގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނުވި މީހެއްކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންދާއިރު އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މިފަދަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް އަންނަމުންދެއެވެ.

އައިއެސްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ސަރަހައްދުކަމަށްވާ މޫސަލްއިން ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސާލުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާފައިވާއިރު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގެ ޑިސްޓްރިކްޓްތަކަށް އިރާގު ސިފައިން ވަދެފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

ރޫޑޯ އިން ބުނީ ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސް މި ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ގަރްދީއަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމަށްފަހު ރޫޑޯއިންވަނީ ގަރްދީއަށް ޒަޚަމްވެފައިވާ މުސަޅެއް ފެނުނު ހާދިސާ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

"އެ މުސަޅަކީ މޫނުގައި ޒަޚަމެއް ފެންނަންހުރި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި އޮތް އެއްޗެއް.އަހަރެންނާއެކު އޭތި ގެނައިން.އަހަރުމެން އެއަށް ފަރުވާދީ އޭތި ބަލަހައްޓާނެ އެނިމަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަކާ ހަވާލުކުރާނީ" ގަރްދީ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް