10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 02 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ޕާކިސްތާނު އެއާލައިން

ޕާކިސްތާނު މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ގޮނޑިއަށް ވުރެ ގިނައިން ފަސިންޖަރުން އެރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

  • އަތުން ލިޔެފައިވާ އިތުރު ބޯޑިންގް ޕާސް ފަސިންޖަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވޭ
  • 409 މީހުންގެ ޖާގަ އޮންނައިރު ޖުމްލަ 416 މީހުން ދަތުރުކުރި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:40 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  2. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  6. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  7. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


އިތުރު ފަސިންޖަރުން އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު -- ގޫގުލް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރި ޕާކިސްތާނު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް ފްލައިޓެއްގައި ގޮނޑި ހުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަތް މީހަކު ބޯޓްގެ ގޮނޑިބަރި ކައިރީ ކޮޅަށް ތިބެގެން ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ އެއަރލައިންގެ ތަރުޖަމާނު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެއާލައިނުން ބުނީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު މަދީނާއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް ސީޓްތައް ފުލްވުމުންވެސް އިތުރު ފަސިންޖަރުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ފްލައިޓްގެ ތަފްސީލް ހާމަވެފައި މިވަނީ ޑޯން ނޫހުން ކުރި ތަހުގީގަކަށްފަހުއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސްޓާފުންގެ އަތުން ލިޔެފައިވާ އިތުރު ބޯޑިންގް ޕާސް ފަސިންޖަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކާރަކު މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ، އިތުރަށް މީހުން އަރުވައި، ތޮއްޖެހިފައިވާ ފްލައިޓެގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބުންފަދަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށެވެ.

މި ފްލައިޓްއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިގެން ދިއައީ ބޯއިންގ777 ގެ އެ ބޯޓުގައި ފަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫއިންނާއެކު ޖުމްލަ 409 މީހުންގެ ޖާގަ އޮންނައިރު ޖުމްލަ 416 މީހުން ދަތުރުކުރުމުންނެވެ.

ޑޯން ނޫހުންވަނީ،ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ޕާކިސްތާން އެއާލައިންއަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑަންޔަލް ގިލާނީ ބީބީސީގައި ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރެވެމުންކަމަށާއި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުނުހާ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅަން ދަތިވާނެކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް