22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވައިޓް ހައުސް

ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ބައެއް މީޑިއާތައް ނުވެއްދި!

  • ބީބީސީ، ސީއެންއެން، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމަށް ވައްދާފައެއް ނުވޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:20 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ތަގުރީރުކުރައްވަނީ -- ގޫގުލް

ވައިޓް ހައުސްގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނުރަސްމީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނުރަސްމީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމަށް ބީބީސީ، ސީއެންއެން، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އައުން ހުއްޓުވީ ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އެކަމަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން ސްޕައިސާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން ވަނުން ހުއްޓުވިއިރު، އެ ބައްދަލުވުމަކީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާ ވެސް މީޑިއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވިތާ މަދު ގަނޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް މީޑިއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ "ފޭކް ނިއުސް" އަކީ "ރައްޔިތުންގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށެވެ." މީގެ ކުރިން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ސީދާ ސީއެންއެން އަށް އަދި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް، އެތަންތަނުގެ ނަން ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕޭން ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރަޝިއާގެ އިންޓެލިޖެންސްއާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ހިއްޕުޅާ ނުވާ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ބައެއް މީޑިއާތައް ނުވެއްދީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޕްރެސް ސެކެޓްރީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރިޕޯޓަރުންގެ ޕޫލް ބޮޑު ކުރުމަކީ އޭނާގެ ނިންމުމެއް،" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް