23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އައިސިސް

އިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްއަށް ހަމަލާ ދީފި

  • އިރާގުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އައިސިސް އިން ހަމަލާދީ ހިފުމާ ގުޅިގެން އިރާގު އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އައިސިސްއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދެމުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް، އައިސިސް އަށް އިރާގުގައި ހަމަލާ ދިނުމަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ -- ގޫގުލް

އިރާގުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)، ގެ ޓާގެޓްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދީފިއެވެ.

އިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ހައިދަރް އަލް-އަބަދީ ވަނީ އިރާގު ބޯޑަރުން ބޭރުގައި އައިސިސް އަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

"އަހަރުމެންގެ ރައްޔިތުން މަރަން މަސައްކަތް ކުރާ ޓެރަރިސްޓުންގެ ފަހަތުން ދުވަން. އެއީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިއްބަސް،" އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބެމުންދާ އަލް-އަބަދީގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިރާގުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސިރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިސިސްގެ ޓާގެޓުތަކަށް އިރާގު އެއާފޯސްއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމަލާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހަމަލާތައް އިރާގު އަސްކަރިއްޔާއިން ދިނީ މި ފެބްރުއަރީ 15 އަދި 16 ގައި އިރާގުގެ ބަގްދާދަށް އައިސިސްއިން ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް 2014 އިން ފެށިގެން އައިސިސް އިން ހަމަލާދީ ހިފުމާ ގުޅިގެން އިރާގު އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ އައިސިސްއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

އިރާގުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ، މޫސަލްގައި އިރާގު ސިފައިން، އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދީ، ދަނީ ކުރި ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައިއެސް އިރާގުގެ މޫސަލްގެ ހުޅަނގުން ފައްސާލުމަށްޓަކައި އިރާގު އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި، މޫސަލްގެ އެއާޕޯޓު އަސްކަރިއްޔާގެ އަތް ދަށަށް ދާދިފަހުން ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އިރާގުގެ އިރުމަތީ މޫސަލް، އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ މިދިޔަ މަހު އަލުން ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް