21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މެކްސިކޯ ފާރު

ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް މެކްސިކޯ ފާރުގެ މަސައްކަތް ފަށާންނަ: ޓްރަމްޕް

  • މެކްސިކޯއާއި އެމެރިކާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޓްރަމްޕް ވައުދު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން -- ގޫގުލް

އެމެރިކާ އާ މެކްސިކޯ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ތާވަލުގެ ކުރިން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މި މަސައްކަތުގެ ވައުދު ޓްރަމްޕް އާ ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުރުން ޓްރަމްޕްވަނީ "ނުބައި މީހުން އެގައުމުން ބޭރު ކުރުމަށް" އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މޭރީލޭންޑްގައި އޮތް އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕް މި މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވުމާއެކު "ޔޫއެސްއޭ، ޔޫއެސްއޭ،ޔޫއެސްއޭ" ގޮވާ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ.

"މިއުޅެނީ ފާރު ރާނަން" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަށްވުރެ ކުރިން. ތާވަލުގެ މާ މާ މާ ކުރިން"

ޓްރަމްޕް މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން އާއި ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖޯން ކެލީ މެކްސިކޯގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް