17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މެކްސިކޯ ފާރު

ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް މެކްސިކޯ ފާރުގެ މަސައްކަތް ފަށާންނަ: ޓްރަމްޕް

  • މެކްސިކޯއާއި އެމެރިކާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 16:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ޓްރަމްޕް ވައުދު ތަކުރާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން -- ގޫގުލް

އެމެރިކާ އާ މެކްސިކޯ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ތާވަލުގެ ކުރިން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މި މަސައްކަތުގެ ވައުދު ޓްރަމްޕް އާ ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕޮލިޓިކަލް އެކްޝަން ކޮންގްރެސްގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުރުން ޓްރަމްޕްވަނީ "ނުބައި މީހުން އެގައުމުން ބޭރު ކުރުމަށް" އިސްކަން ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މޭރީލޭންޑްގައި އޮތް އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕް މި މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވުމާއެކު "ޔޫއެސްއޭ، ޔޫއެސްއޭ،ޔޫއެސްއޭ" ގޮވާ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ.

"މިއުޅެނީ ފާރު ރާނަން" ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަށްވުރެ ކުރިން. ތާވަލުގެ މާ މާ މާ ކުރިން"

ޓްރަމްޕް މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން އާއި ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖޯން ކެލީ މެކްސިކޯގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް