18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މީރާގެ އާމްދަނީ

ޖެނުއަރީގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރަނީ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

  • ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 43.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 03:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


މީރާ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މީރާއަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައި ހިއްސާކުރަނީ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް އިން ކަމަށް މީރާއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ އިން ބުނެފައިވަނީ، މީރާ އަށް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު 43.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ، ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ކަމަށެވެ.

މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 34 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ މުދަލާ ތަކެތީގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސްއެވެ. އަދި  ލޭންޑް އެކުއިސިޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީގެ 8.8 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެ އެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު އެއްއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ 66 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ލިބިފަ އެވެ. މިއީ  2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ  ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މީރާ އިން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީ ހޯދާފައިވާ އިރު މިއީ މަހަކު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފަހަރު ކަމަށް މީރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެކަން މީރާ އިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެސް ވެ އެވެ.

މީރާއަށް ޑޮލަރުގެ ގޮތުގައި ވެސް ވަނީ 66.5 މިލއަންގެ އާމްދަނީއެއް ޖެނުއަރީމަހު ލިބިފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް