21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ނައިޖަރ

ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފި

  • މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފައުޖެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 00:12 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ނައިޖަރގެ ސިފައިން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފޯރިމަރަނީ -- އޭއެފްޕީ

ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށް ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފިއެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނައިޖަރގެ 15 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލުމުގެ އިތުރަށް 19 ސިފައިން ޒަޚަމް ވެސް ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނައިޖަރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ ނައިޖަރ އާއި މާލީ ބޯޑަރު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ މާލީ އާއި ނައިޖަރ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަކީ ހަނގުރާމަވެރިން އަތްގަދަ ކުރަން އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެެވެ. އެހެން ކަމުން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ނައިޖަރގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިންއިރު މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނައިޖަރ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް