23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ނައިޖަރ

ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފި

  • މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފައުޖެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 00:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ނައިޖަރގެ ސިފައިން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފޯރިމަރަނީ -- އޭއެފްޕީ

ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށް ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފިއެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނައިޖަރގެ 15 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލުމުގެ އިތުރަށް 19 ސިފައިން ޒަޚަމް ވެސް ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނައިޖަރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ ނައިޖަރ އާއި މާލީ ބޯޑަރު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ މާލީ އާއި ނައިޖަރ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަކީ ހަނގުރާމަވެރިން އަތްގަދަ ކުރަން އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެެވެ. އެހެން ކަމުން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ނައިޖަރގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިންއިރު މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނައިޖަރ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް