16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ނައިޖަރ

ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފި

  • މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފައުޖެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 25 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 00:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ނައިޖަރގެ ސިފައިން ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ފޯރިމަރަނީ -- އޭއެފްޕީ

ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށް ނައިޖަރގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 15 ސިފައިން މަރާލައިފިއެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނައިޖަރގެ 15 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލުމުގެ އިތުރަށް 19 ސިފައިން ޒަޚަމް ވެސް ކޮށްލާފައި ވެއެވެ. ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނައިޖަރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާ ދިނީ ނައިޖަރ އާއި މާލީ ބޯޑަރު ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ މާލީ އާއި ނައިޖަރ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަކީ ހަނގުރާމަވެރިން އަތްގަދަ ކުރަން އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެެވެ. އެހެން ކަމުން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ކަނޑުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމަވެރިން ނައިޖަރގެ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދިންއިރު މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނައިޖަރ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން އެފްރިކާގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ވެރިން ވަނީ ކައުންޓާޓެރަރިޒަމް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް