24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ނަމާދުކުރުން

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

  • ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި ކުރެވޭނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 11:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިންގާ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ފަސޭހައިން ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި ފަސޭހައިން ނަމާދު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި ސަރުކާރުން 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ވައުދުތައް ފުއްދަމުންދާއިރު، މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވާދޭން ފެށުމުގެ ވައުދު ވެސް ވެރިކަމަށް މަހެއް ނުވަނީސް ވަނީ ފުއްދާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގެ ވައުދު ވެސް ދާދިފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ފުއްދާފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

beybe

6 ދުވަަސް ކުރިން

Vaughn doonan feshi vaahaka Loyola dheebala mihrnbunaairuves nuliyaanekan egey MDP propagendaa viyyaa fathuranjehenee micoment jshaanudheyne hajameh1nukureveyne

0
0