24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

އަކްރަމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

  • އަކްރަމްގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އޭސީސީ އާއި ފުލުހުން ވަނީ ނިންމާފައި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 11:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފިއެވެ.

އަކްރަމްއާއެކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައިވަނީ ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެންޕަވަރމެންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފްގެއެވެ. އެހެން މީހުންގެ ސަސްޕެންޝަނާއި މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

އަކްރަމް މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށްފައިވަނީ އޭސީސީން ނެރުނު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓްގައި އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ޑޮލަރު ގަތް މީހުންގެ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނަން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންނެއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނަަށް ގެންގުޅޭ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް " ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެކެއެވެ.

އަކްރަމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައި މި ވަނީ އެންޓި ކޮޕރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުން ވެސް މި މައްސަލަ ތަހްގީގުކޮށް ބެލުމަށް ފަހު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް