24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ވިއްސާރަ

ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ

  • ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ މެންދަމު 3.50 ހާއިރު މާލެއަށް ވަނީ ގުގުރުމާއިއެކު ވަރަށް ބޯކޮވާރޭ ވެހިފަ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 04:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ރޭ މާލެއަށް ގުގުރުމާއި އެކު ބޮކޮށް ވާރޭވެހުނު -- އާކައިވް

ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވެ, އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެފައިވާތީ މެންދުރު މުޅި ރާއްޖޭގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ އެވެ.

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގެ ޚުތުބާ ކިޔަމުން ދިޔަ ވަގުތު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކެއް ކެރި ޖެހުމަށް ފަހު، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު ގުގުރުމާއެކު މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނެވެ.

ބައެއް އެހެން ރަށްތަކަށް ވެސް މެންދަމު އެކި މިންވަރަށް ވާރޭ ވެހުނެވެ.

މިދުވަސްވަރު މާލޭގެ ހޫނު މިން 32 ޑިގްރީ ސެލްސިޔަސްގައި ހުރި ނަމަވެސް، ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް އިހްސާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ. 

ވާރޭ ވެހުމާއެކު ހޫނުމިން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ 28 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ދަށް ވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Yoosuf

1 ހަފްތާކުރިން

hulhangu moosumuga enme gadhayah vissara vehey dhuvasvaru balaafa reendhoo T shirt alhaigen miskithah Araafa isthisqaa namaadhu kureema rangalhuvaane.

0
2