24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ހުޅުމާލޭ ހުސް ބިމުގައި ރޯވެ އަނދަނީ

  • އަލިފާން މުޅިން ކޮންޓްރޯލް ވެފައެއް ނުވޭ
  • ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 13:21 ގައި
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 15:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ހުޅުމާލޭ ހުސްބިމުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ -- އެމްއެންޑީއެފް

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްއާ ސެންޓްރަލް ޕާކްއާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސްބިމުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 13:21 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ވިނަތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގުމާއި އެކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާއިރު، އަލިފާން މުޅިން ކޮންޓްރޯލްވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އަލިފާން އިތުރަށް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ހުޅުމާލޭ ހުސްބިމު ގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އދ. އަރިޔަދޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވެއެވެ.  އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވި ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ 86 ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް