24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ބާރަތު

''ބާރަތު''ގައި ސަލްމާނު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި

  • ''ބާރަތު''ގެ ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 11:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


މި ފިލްމުގައި އުމުރުން ފަސް ދޮޅަސް އަހަރުގެ މީހެއްގެ ރޯލުން ވެސް ސަލްމާން ފެނިގެންދާނެ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސަލްމާން ޚާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާން ޚާން ހުންނާނެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް އޭނާ ޓްވީޓް ކޮށްފިއެވެ.

އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާން ހުންނާނެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފޯޓޯއިން އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ދެބައި އުމުރަށް ވުރެ ދުވަސްވެ ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ އިސްތަށި ނުރަވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ފިލްމުގައި އުމުރުން ފަސް ދޮޅަސް އަހަރުގެ މީހެއްގެ ރޯލުން ވެސް ސަލްމާނު ފެނިގެންދާނެއެވެ. އިންޑިއާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ޅަދުވަހުން ފެށިގެން މި ފިލްމުގައި ދައްކައިދޭނެއެވެ.

މި ފިލްމުގް ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ވެސް ވަނީ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގައި އުޅެމުން ކެމެރާ ސްކްރީންގެ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓްކޮށްފައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯގައި ކެޓްރީނާ ފެންނަނީ ފެހިކުލައިގެ ސާޅިއެއްގައި ދޫކޮށް ބޮލުގެ ހުޅި އައްސާލައިގެން ހުއްޓައެެވެ.

ސަލްމާނާއި ކެޓްރީނާގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ސުނިލް ގްރޯވާ، ދިޝާ ޕަޓާނީ، ނޯރާ ފެތޭހީ އަދި ތައްބޫ ފެނިގެންދާނެއެވެ. 

"ބާރަތު"އަކީ 2014 ގައި ނުކުތް ސައުތު ކޮރެއާ ފިލްމް "އޯޑް ޓު މައި ފަރދާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

"ބާރަތު"ގެ ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމު ރިލީސް ކުރާނީ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޖޫން މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް