24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަން

ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ލިބޭ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 21:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ބީއެޗްއެމް ޕްރޮމޯޝަންގެ ޕޯސްޓަރ -- ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާާސް

ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސްކްރެޗް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގްރޭޑް ޕްރައިޒް ލިބޭ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ގްރޭޑް ޕްރައިޒް ލިބޭ 10 ނަސީބުވެރިއަކު ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު އިނާމުގެ ގޮތުގައި  ބީއެޗްއެމްއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 10 ފަރާތަކަށް ސައިރެކްސް ކޮލެޖުގެ ސްކޯލާޝިޕެކެވެ.
 


ސްކޯލާޝިޕަށް ހޮވިފައިވާ 10 މީހުންގެ ކޫޕަން ނަންބަރ

YNIUWG8. YBLWOIX. YEKIN66. Y9TBSK1. YFPHFFN. YGNXWEL. YJIPMXI. YVZPPXF. YHLERTH. YR1IN6E
 

ގުރުއަތުން ހޮވުނު 10 މީހަކަށް ސްކޮލާޝިޕާއެކު 1،500 ޑޮލަރު ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެޗްއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ބީއެޗްއެމް އިން ވިއްކާ ޔޭޔޭ އިންސްޓަންޓް ކޮފީ، ޑައެޓް ކޮފީ އަދި ސިރިއަލް ބޮޑު ޕެކްތަކުގައިވާ ކޫޕަން ބޭނުންކޮށްގެން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ފަސް މަސް ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ގުރުއަތުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރިއަކަށް ވާވޭ ޕީ20 ޕްރޯ ފޯނެއް އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް ޔޭޔޭގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދީފައި ވެއެވެ.

ބީއެޗްއެމްގެ ފަރާތުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަނެއް ހިންގާ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު ދޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް