24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯޑްޝޯވްއެއް ބާއްވައިފި

  • ކޮންމެ 500 ރުފިޔާއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ
  • މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 16މެއިގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


އެސްޓީއޯއިން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރޯޑްޝޯވްގެ ތެރެއިން -- އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާާޒާރުގެ ރޯޑްޝޯވްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އިން ފެށިގެން 18:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ރޯޑްޝޯވްއަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކާއި ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިރޯޑްޝޯވްގައި އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމާއި، މައުލޫމާތުދިނުމާއި، އަދި އުފެއްދުންތަކުގެ ޑެމޯ ދައްކާލުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އަދި ތަފާތު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސް މިރޯޑްޝޯވްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމްތަކެއް ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކޮށްލާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މުދާ ބައްލަވައިގަތުމުން ވަގުތުން އިނާމް ލިބުމާއި، އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި ތިން ފަރާތެއް ހޮވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 

އެސްޓީއޯއިން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރޯޑްޝޯވްގެ ތެރެއިން

އެގޮތުން އެއްވަނަ ފަރާތަކަށް 80،000 (އަށްޑިހަ ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް، ދެވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް 40،000 (ސާޅީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް، އަދި ތިން ވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް 20،000 (ވިހި ހާސް) ރުފިޔާގެ އިނާމް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިޓާޗީގެ ޕްރޮޑަކްޓް އަދި މަކިޓާގެ ޕްރޮޑަކްޓް ބައްލަވައިގަތުމުން ވަގުތުން ލިބޭ އިނާމްތައް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ 500 ރުފިޔާއަކަށް ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުން 30 އިންސައްތައާ ހަމަ އަށް ވެސް ޑިސްކައުންޓް ލިބެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް