24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޑިއެގޯ ގޮޑިން

ގޮޑިން އިންޓައަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތަށް

  • ގޮޑިންގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މެމްބަރުކަމުން ވަކިވުމުން، މުސާރައިން ބަޔަކާއި އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި


ޑިއެގޯ ގޮޑިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ޑިފެންޑަރ ޑިއެގޯ ގޮޑިން އިންޓަ މިލާނަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އީއެސްޕީއެންއިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އަމާޒުކޮށް އިންޓައިން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގޮޑިން ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެ ކްލަބުން އޭނާ ހޯދުމާ 90 އިންސައްތަ ކައިރިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ގޮޑިން އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް އިންޓަގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި، އޭސީ މިލާން އަދި ޔުވަންޓަސްއިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ގޮޑިންގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން އެޓްލެޓިކޯއިން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވިޔަރެއާލްއަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ގޮޑިން އެޓްލެޓިކޯއަށް ބަދަލުވީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 380 މެޗުގައި 26 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ގޮޑިން ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއާއެކު ލަލީގާ، ކޮޕާޑެލްރޭ، ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ދެފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕަކަޕް ތިންފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ދެ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

އުރުގުއޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 126 މެޗުގައި 8 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގޮޑިން ވަނީ އެޓީމާއެކު 2011 ވަނަ އަހަރު އޮތް ކޮޕަ އެމެރިކާވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް